Comunicate

09.04.2020 - COMUNICAT: Demersul SNPPC pentru punerea în aplicare a Deciziei ICCJ nr. 51/2019 continuă

09.04.2020 - COMUNICAT:  Demersul SNPPC pentru punerea în aplicare a Deciziei ICCJ nr. 51/2019 continuă

    

După publicarea în Monitorul Oficial a Deciziei ICCJ nr. 51/2019, am intensificat dialogul social și am trimis scrisori MAI, solicitând punerea în aplicare, la nivelul tuturor structurilor, a prevederilor în cauză, corelate cu Decizia CCR nr. 794/2016 referitoare la egalizarea salariilor la nivelul maxim al funcției publice existente la nivelul ordonatorului de credite, precum și cu prevederile Legii nr. 71/2015 pentru aprobarea OUG nr. 83/2014, cu incidență în problematica salarizării.  

Deoarece ministerul nu a procedat conform deciziilor instanțelor menționate, iar mai multe hotărâri judecătorești definitive, obținute de SNPPC, la Curțile de Apel, în contencios administrativ-fiscal, vizând recalcularea salariului, pentru viitor, și acordarea retroactivă a drepturilor financiare aferente ultimilor trei ani, încă nu au fost puse în executare de ordonatorii de credite din MAI, am efectuat procedura prealabilă cerută de lege, înainte de a demara executarea silită.

În temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, în termenul legal de 10 zile, am solicitat MAI să ne comunice următoarele:

  1. - demersurile concrete efectuate pentru punerea în practică a Deciziei nr. 51 din 11.11.2019 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 64 din 30.01.2020;

  2. - demersurile pe care MAI intenționează să le facă în viitor pentru punerea în aplicare a Deciziei Î.C.C.J. nr. 51/2019;

  3. - dacă programul informatic de calcul salarial - M.A.I.S.A.L - a suferit modificări pentru punerea în aplicare a Deciziei Î.C.C.J. nr. 51/2019.

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: