Comunicate

09.04.2024 - Modificări favorabile privind decontul serviciilor turistice

09.04.2024  -  Modificări favorabile privind decontul serviciilor turistice

 

   În M.Of. nr. 274 din 29.03.2024 a fost publicată  OUG nr. 31 / 28.03.2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (...) - vezi atașamentul pdf -, care aduce modificări avantajoase privind decontul serviciilor turistice pentru personalul din familia ocupațională Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională (polițiști, militari și PC).

   Noua reglementare, mai favorabilă, prevede că (art. XXVIII): "Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2026 pentru personalul militar, poliţiştii, poliţiştii de penitenciare şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională ale căror solde de funcţie/salarii de funcţie/salarii de bază nete acordate în luna prestării serviciilor turistice sunt de până la 8.000 lei lunar, inclusiv, se decontează serviciile turistice prestate de orice structură de primire turistică clasificată aflată pe teritoriul României, achiziţionate direct sau prin intermediul unei agenţii de turism licenţiate, în limita a 1.600 lei anual pentru un salariat."

   În concret, prin OUG nr. 31/2024, s-a înlocuit sintagma ,,salariu lunar net”, cu ,,salariu de funcție net”, astfel că, în noua bază de calcul, luată ca referință,  intră doar cuantumul net al salariului de funcție, față de reglementarea anterioară, care cuprindea și celelalte sporuri / indemnizații de care beneficiază polițiștii, militarii și personalul civil din SAOPSN, situație care reducea semnificativ numărul angajaților vizați de acest drept.

   Totodată, pentru personalul din SAOPSN, decontarea sumelor reprezentând servicii turistice cuvenite în anul 2023 se poate efectua şi pentru serviciile prestate în perioada 30 octombrie 2023-30 iunie 2024, de orice structură de primire turistică clasificată aflată pe teritoriul României, achiziţionate direct sau prin intermediul unei agenţii de turism licenţiate, în limita valorică a diferenţei dintre limita valorică prevăzută pentru anul 2023 şi cuantumul decontat efectiv personalului pentru serviciile prestate acestuia, în perioada 1 ianuarie 2023-29 octombrie 2023.

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL - SNPPC

Parteneri SNPPC: