09.05.2018 - Contractul Colectiv de Muncă la nivel de grup de unităţi din MAI, 2018

09.05.2018 - Contractul Colectiv de Muncă la nivel de grup de unităţi din MAI, 2018

Comunicate

 Urmare a negocierilor purtate, la începutul acestui an, cu Ministerul Afacerilor Interne, a fost semnat şi înregistrat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, cu nr. 415/DDS/25.04.2018, Contractul Colectiv de Muncă la nivel de grup de unităţi din MAI, document juridic care priveşte interesele şi drepturile profesionale ale personalului contractual din cadrul instituţiei noastre.

Documentul în cauză este reglementat de Legea nr. 62/2011 privind dialogul social şi de Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, ambele republicate, cu modificările şi completările ulterioare, şi cuprinde nouă capitole: Cap. I – Dispoziţii generale; Cap. II – Timpul de muncă şi odihnă; Cap. III – Concedii şi zile libere; Cap. IV – Contractul individual de muncă; Cap. V – Sănătatea şi securitatea în muncă; Cap. VI – Formarea profesională; Cap. VII – Măsuri de protecţie pentru organele de conducere alese în organizaţiile sindicale; Cap. VIII – Conflictele de muncă; Cap. IX – Dispoziţii finale.

Foarte important: CCM prevede imperativ, la cap. VII, faptul că angajatorul trebuie să invite liderul organizaţiei sindicale teritoriale reprezentative la toate şedinţele de lucru, în care se discută probleme ce privesc drepturile profesionale, economico-sociale sau de altă natură ale personalului contractual!

Referitor la cap. V, este bine de reţinut şi faptul că organizaţia sindicală reprezentativă are dreptul să nominalizeze reprezentanţi în cadrul Comitetului pentru securitate şi sănătate în muncă de la nivelul unităţii, aceştia beneficiind de timp alocat activităţilor specifice, conform prevederilor art. 47 din CCM.

Contractul Colectiv de Muncă, precum şi lista cu unităţile din MAI, cărora li se aplică acest document,  pot fi studiate pe site-ul SNPPC, pagina principală, secţiunea Activitate/Legislatie, pe contul nostru de facebook, secţiunea Fotografii, precum şi în reţelele intranet, format pdf.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

 

Click aici pentru CCM 2018

https://www.snppc.ro/uploads/diverse-adm/ccm2018.pdf

Parteneri SNPPC: