Comunicate

09.05.2019 - COMUNICAT: Problemele poliţiştilor europeni, analizate, astăzi, în Reuniunea anuală a EPU, de la Sibiu. Tema: “Without police-protection, no security”

09.05.2019 - COMUNICAT: Problemele poliţiştilor europeni, analizate, astăzi, în Reuniunea anuală a EPU, de la Sibiu. Tema: “Without police-protection, no security”

            Astăzi, 9 mai 2019, de Ziua Europei, care simbolizează pacea È™i unitatea dintre statele membre, are loc, în StaÈ›iunea PăltiniÈ™, de lângă  Sibiu, Reuniunea anuală organizată È™i finanÈ›ată de FederaÈ›ia Europeană a Sindicatelor din PoliÈ›ie (EPU), sub genericul “Without police-protection, no security”. PreÈ™edinÈ›ia EPU este asigurată, în prezent, de către mr. Gerrit van de Kamp, poliÈ›ist din Olanda.

            Tema reuniunii È™i data acesteia au fost stabilite simbolic - având în vedere faptul că Primăria Sibiu a refuzat cererea SNPPC, din luna februarie a.c., de organizare a unui miting al poliÈ›iÈ™tilor, în data de 9 mai -, pentru a atrage atenÈ›ia È™efilor de state sau de guverne prezenÈ›i, astăzi, la Summit-ul informal de la Sibiu, dar È™i mass-mediei È™i opiniei publice, asupra problemelor profesionale, financiare È™i logistice care grevează activitatea structurilor poliÈ›ieneÈ™ti din Europa - autorități implicate nemijlocit în gestionarea ordinii È™i securității publice, prin misiunile cotidiene derulate în slujba cetățenilor È™i a societății, în ansamblu. La reuniune participă reprezentanÈ›i ai celor mai semnificative sindicate poliÈ›ieneÈ™ti din: Lituania, Letonia, Polonia, Bosnia, Bulgaria, Ucraina, Olanda, CroaÈ›ia, Spania, Austria, Germania, Moldova È™i Romania.

            În calitate de membru fondator al EPU È™i de sindicat reprezentativ al țării-gazdă, SNPPC este partener al evenimentului, sprijinind logistic È™i operaÈ›ional buna desfășurare a acestuia. OrganizaÈ›ia noastră este reprezentată de către preÈ™edintele Dumitru Coarnă, vicepreÈ™edintele Mihai Zlat È™i preÈ™edintele Biroului SNPPC din IPJ Sibiu, Angelin Ciobanu.

            ParticipanÈ›ii vor dezbate, în detaliu, conceptul-suport pe care l-a dezvoltat È™i îl susÈ›ine, în ultimii ani, la nivelul Uniunii Europene, EPU: ,,Standarde minime pentru o securitate maximă”, concept care are în centrul atenÈ›iei modelul unei dotări minimale-standard pentru poliÈ›iÈ™ti, în calitate de oamenii ai legii, aflaÈ›i în prim-planul combaterii fenomenului infracÈ›ional.

            În viziunea EPU, susÈ›inută È™i de către SNPPC, prin demersuri concrete către factorii decizionali din România, dotarea minimală include: mijloace de protecÈ›ie individuală È™i colectivă; echipament personal adecvat misiunilor, anotimpului È™i stării vremii; mijoace de intervenÈ›ie È™i de mobilitate; mijloace de spijinire/salvare a victimei; mijloace de răspuns la reacÈ›ia violentă a infractorilor, inclusiv de neutralizare, imobilizare È™i transport la secÈ›ia de poliÈ›ie, atunci când situaÈ›ia È™i legea impun acest lucru etc.

           Totodată, în cursul acestei zile, reprezentanÈ›ii SNPPC, însoÈ›iÈ›i de ceilalÈ›i participanÈ›i la Reuniunea EPU, se vor deplasa în Municipiul Sibiu, pentru a monitoriza respectarea drepturilor poliÈ›iÈ™tilor implicaÈ›i în misiuni, cu prilejul Summit-ului È™efilor de stat sau de guvern.

            InformaÈ›ii de background

            Demersul EPU – cea mai mare organizaÅ£ie  poliÅ£ienească din UE, care reprezintă interesele sindicale a circa 800.000 de poliÅ£iÅŸti din 18 state – se circumscrie contextului european al ultimilor ani, marcat de migraÅ£ia masivă din unele regiuni islamice ÅŸi traficul ilegal de persoane, de terorismul exacerbat din unele state occidentale, de crima organizată transfrontalieră ÅŸi de criza încă actuală a refugiaÅ£ilor.

            În acelaÅŸi timp, EPU scoate în evidenţă nevoia unui climat adecvat de  securitate socială, la care au dreptul cetăţenii ÅŸi comunităţile din Statele Membre UE, nevoie care  nu se poate concepe în afara efortului colectiv al PoliÅ£iilor / PoliÅ£iilor de Frontieră din Europa.

             Cu acest prilej, delegaÅ£ia noastră expune demersurile SNPPC privind: întărirea sistemului poliÅ£ienesc, în ansamblu; situaÅ£ia logisticii necesare îndeplinirii misiunilor de ordine publică ÅŸi de securizare a frontierelor interne/externe ale UE; încadrarea cu poliÅ£iÅŸti ÅŸi deficitul de personal, în special la nivelele operative; dotarea cu echipamente ÅŸi deficienÅ£ele referitoare la uzura lor  fizică/morală;  salarizarea ÅŸi riscurile specifice profesiei de poliÅ£ist în România.

           

 

Biroul Executiv Central

Parteneri SNPPC: