Comunicate

09.07.2018 - Amendamente FSNPPC referitoare la închirierea locuinţei şi compensarea chiriei

09.07.2018 - Amendamente FSNPPC referitoare la închirierea locuinţei şi compensarea chiriei
              În cadrul ÅŸedinÅ£ei de dialog social, care a avut loc vineri, 06 iulie 2018, la MAI, am propus câteva amendamente de modificare a HG nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului ÅŸi a condiÅ£iilor de acordare a compensaÅ£iei pentru chirie cuvenite poliÅ£iÅŸtilor, astfel încât: poliÅ£iÅŸtii care au o locuinţă închiriată de la stat, dar nu primesc compensaÅ£ie pentru chirie (de exemplu, contractele ANL), să beneficieze de acest drept;  în situaÅ£ii deosebite (cum ar fi, de exemplu,  Aeroporturile Otopeni, TimiÅŸoara etc, unele zone de frontieră sau existenÅ£a unei stări de pericol pentru poliÅ£ist/familia acestuia), să existe posibilitatea închirierii unei locuinÅ£e într-o altă localitate, condiÅ£ia fiind ca acest lucru să permită îndeplinirea atribuÅ£iilor de serviciu.
            Totodată, precizăm că FSNPPC îÅŸi menÅ£ine punctul de vedere negociat cu MAI ÅŸi comunicat oficial, cu adresă, în septembrie 2017, privitor la modificarea art. 31 din Legea nr. 360/2002 (Statutul poliÅ£istului), articol referitor la închirierea locuinÅ£ei, care în opinia noastră ar trebui să stipuleze ÅŸi următoarele aspecte:
          - PoliÅ£istul numit în prima funcÅ£ie sau mutat într-o altă localitate decât cea în care îÅŸi are domiciliul ÅŸi care nu deÅ£ine locuinţă proprietate personală în acea localitate, nici el ÅŸi nici soÅ£ia/soÅ£ul acestuia, în situaÅ£ia în care nu i se poate asigura spaÅ£iu de locuit corespunzător, are dreptul la o compensaÅ£ie pentru chirie plătită pe baza unui contract de închiriere a unui spaÅ£iu de locuit în acea localitate sau pe o rază de 30 km – aria locului de muncă. Aceasta cuprinde: 1. localitatea (A) în care îÈ™i are sediul unitatea, precum ÅŸi orice localitate (B) situată la cel mult 30 de km față de limita administrativ-teritorială a localității (A); 2. oricare dintre localitățile pe raza cărora sunt îndeplinite, cu regularitate, sarcinile de serviciu, datorită specificului locului de muncă, precum ÅŸi oricare dintre localitățile învecinate acestora.
         - PoliÅ£istul numit în prima funcÅ£ie sau mutat în localitatea în care îÅŸi are domiciliul, dar care nu deÅ£ine locuinţă proprietate personală în acea localitate, nici el ÅŸi nici soÅ£ia/soÅ£ul acestuia, în situaÅ£ia în care nu i se poate asigura spaÅ£iul de locuit corespunzător, poate beneficia de compensaÅ£ia lunară pentru chirie, prevăzută la alin. (1), în cazuri justificate, pe baza rezultatelor anchetei sociale efectuate de o comisie constituită prin ordin al ministrului Afacerilor Interne, însuÅŸite de către conducătorul unităţii din care face parte poliÅ£istul, la solicitarea acestuia, în acea localitate sau pe o rază de 30 km.
         - SoÅ£ul sau soÅ£ia poliÅ£istului mutat/mutată în altă localitate, care a fost încadrat/încadrată în muncă ÅŸi a întrerupt activitatea datorită mutării împreună cu soÅ£ul sau soÅ£ia, are dreptul la o indemnizaÅ£ie lunară de 50% din salariul de bază al poliÅ£istului, până la o nouă angajare sau până la prestarea unei alte activităţi aducătoare de venituri, dar nu mai mult de 9 luni.
         - CompensaÈ›ia lunară de chirie se stabileÅŸte la nivelul pieÅ£ei, prin identificarea raportului cerere-ofertă, specific fiecărei localităţi în parte, asemănător procedurii de stabilire a plafonului în sistemul de JustiÅ£ie.
BIROUL EXECUTIV CENTRAL
Parteneri SNPPC: