Comunicate

09.07.2018 - Amendamente FSNPPC referitoare la închirierea locuinţei şi compensarea chiriei

09.07.2018 - Amendamente FSNPPC referitoare la închirierea locuinţei şi compensarea chiriei
              În cadrul şedinţei de dialog social, care a avut loc vineri, 06 iulie 2018, la MAI, am propus câteva amendamente de modificare a HG nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului şi a condiţiilor de acordare a compensaţiei pentru chirie cuvenite poliţiştilor, astfel încât: poliţiştii care au o locuinţă închiriată de la stat, dar nu primesc compensaţie pentru chirie (de exemplu, contractele ANL), să beneficieze de acest drept;  în situaţii deosebite (cum ar fi, de exemplu,  Aeroporturile Otopeni, Timişoara etc, unele zone de frontieră sau existenţa unei stări de pericol pentru poliţist/familia acestuia), să existe posibilitatea închirierii unei locuinţe într-o altă localitate, condiţia fiind ca acest lucru să permită îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.
            Totodată, precizăm că FSNPPC îşi menţine punctul de vedere negociat cu MAI şi comunicat oficial, cu adresă, în septembrie 2017, privitor la modificarea art. 31 din Legea nr. 360/2002 (Statutul poliţistului), articol referitor la închirierea locuinţei, care în opinia noastră ar trebui să stipuleze şi următoarele aspecte:
          - Poliţistul numit în prima funcţie sau mutat într-o altă localitate decât cea în care îşi are domiciliul şi care nu deţine locuinţă proprietate personală în acea localitate, nici el şi nici soţia/soţul acestuia, în situaţia în care nu i se poate asigura spaţiu de locuit corespunzător, are dreptul la o compensaţie pentru chirie plătită pe baza unui contract de închiriere a unui spaţiu de locuit în acea localitate sau pe o rază de 30 km – aria locului de muncă. Aceasta cuprinde: 1. localitatea (A) în care își are sediul unitatea, precum şi orice localitate (B) situată la cel mult 30 de km față de limita administrativ-teritorială a localității (A); 2. oricare dintre localitățile pe raza cărora sunt îndeplinite, cu regularitate, sarcinile de serviciu, datorită specificului locului de muncă, precum şi oricare dintre localitățile învecinate acestora.
         - Poliţistul numit în prima funcţie sau mutat în localitatea în care îşi are domiciliul, dar care nu deţine locuinţă proprietate personală în acea localitate, nici el şi nici soţia/soţul acestuia, în situaţia în care nu i se poate asigura spaţiul de locuit corespunzător, poate beneficia de compensaţia lunară pentru chirie, prevăzută la alin. (1), în cazuri justificate, pe baza rezultatelor anchetei sociale efectuate de o comisie constituită prin ordin al ministrului Afacerilor Interne, însuşite de către conducătorul unităţii din care face parte poliţistul, la solicitarea acestuia, în acea localitate sau pe o rază de 30 km.
         - Soţul sau soţia poliţistului mutat/mutată în altă localitate, care a fost încadrat/încadrată în muncă şi a întrerupt activitatea datorită mutării împreună cu soţul sau soţia, are dreptul la o indemnizaţie lunară de 50% din salariul de bază al poliţistului, până la o nouă angajare sau până la prestarea unei alte activităţi aducătoare de venituri, dar nu mai mult de 9 luni.
         - Compensația lunară de chirie se stabileşte la nivelul pieţei, prin identificarea raportului cerere-ofertă, specific fiecărei localităţi în parte, asemănător procedurii de stabilire a plafonului în sistemul de Justiţie.
BIROUL EXECUTIV CENTRAL
Parteneri SNPPC: