09.08.2018 - Intervenţie a SNPPC pentru poliţiştii de frontieră de la Otopeni

09.08.2018 - Intervenţie a SNPPC pentru poliţiştii de frontieră de la Otopeni

Comunicate

La solicitarea membrilor SNPPC din cadrul Centrului de Supraveghere ÅŸi Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi BucureÅŸti-Otopeni, preÅŸedintele SNPPC, Dumitru Coarnă, ÅŸi preÅŸedintele Biroului nostru teritorial din cadrul CSCTFABO, Constantin Gherman, au intervenit la directorul general al DirecÅ£iei Generale Financiare din MAI, inspectorul general al PoliÅ£iei de Frontieră ÅŸi conducerea Centrului, referitor la modul de aplicare a ,,Ordinului MAI 40/2018 privind condiÈ›iile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată de personalul cu statut special, precum È™i activitățile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut”.

Conform Ordinului, punerea în plată a orelor suplimentare , în cuantum de 175%,  se face atunci când compensarea muncii suplimentare, prin timp liber corespunzător (necesar refacerii capacităţii de lucru), nu a fost posibilă în următoarele 60 de zile de la prestarea acestei munci. Întrucât Ordinul a intrat in vigoare la 01.04.2018, peste 100 de lucrători din cadrul unităţii au acumulat, între timp, ore suplimentare lucrate ÅŸi nerecuperate în termenul legal, respectiv 01 iunie, fapt pentru care trebuiau să beneficieze, deja, de compensarea în bani.

Conducerea SNPPC a fost asigurată că, în luna septembrie a.c., drepturile financiare restante vor fi plătite retroactiv, integral.

Cu prilejul deplasării la Aeroportul Otopeni, am avut discuÅ£ii ÅŸi cu absolvenÅ£ii PromoÅ£iei 2018, repartizaÅ£i la această unitate a PFR (care au optat, aproape în totalitate, pentru SNPPC, adică 31 din 34), despre drepturilor lor profesionale, sociale ÅŸi economico-financiare, între care au fost amintite: decontarea unor cheltuieli, încadrarea pe funcÅ£ie, salarizarea, sporurile, indemnizaÅ£iile, majorările ÅŸi alte drepturi aferente calităţii de poliÅ£ist.

În continuarea acÅ£iunilor demarate, deja, pentru mulÅ£i dintre membrii noÅŸtri de sindicat cu ,,ÅŸtate” mai vechi sau mai noi – care ne-au mandatat, SNPPC va iniÅ£ia, în scurt timp, procedura prealabilă privind salarizarea la nivel maxim ÅŸi a poliÅ£iÅŸtilor/poliÅ£iÅŸtilor de frontieră din promoÅ£ia acestui an, respectiv a celor care au devenit membrii ai organizaÅ£iei noastre ÅŸi pot fi reprezentaÅ£i, pe bază de împuternicire, în faÅ£a angajatorului sau a instanÅ£ei judecătoreÅŸti, după caz.   

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

 

Parteneri SNPPC: