Comunicate

09.11.2018 - COMUNICAT Al cincilea proces câştigat definitiv de SNPPC pentru salarizarea la nivel maxim în plată

09.11.2018 - COMUNICAT  Al cincilea proces câştigat definitiv de SNPPC  pentru salarizarea la nivel maxim în plată

Ieri, 8 noiembrie, Curtea de Apel Bucureşti  a reconfirmat justeţea demersurilor SNPPC, având ca obiect recuperarea sumelor aferente salarizării maxime în plată (sporurile de fidelitate, de pericol deosebit, de studii superioare - pentru agenţii de poliţie, salariul de merit, sporul de auditor etc.), soluţionând definitiv şi irevocabil, în favoarea noastră şi a membrilor de sindicat reclamanţi, al cincilea proces civil în contencios administrativ-fiscal (dosarul 39100/3/2017).

Readucem aminte faptul că Departamentul nostru juridic are pe rol peste 300 de acţiuni colective în instanţe, care privesc zeci de mii de membrii SNPPC, majoritatea covârşitoare fiind soluţionate favorabil, pe fond, alte procese fiind în curs de judecare, urmare recursului făcut de angajatori (soluţiile nefavorabile sunt generate de practica judiciară neunitară).

Membrii noştri de sindicat, care au dreptul la recuperarea sumelor în cauză, se pot adresa liderilor teritoriali SNPPC, pentru consiliere şi reprezentare juridică, ataşând următoarele documente:

-împuternicire nominală, care să includă toate informaţiile, funcţia ocupată şi data numirii în acea funcţie;

-ordinul de numire în funcţia publică, ce trebuie să cuprindă elementele referitoare la salarizare;

-fluturaşe de salariu pt. semestrele II/2015, I/2016, II/2016, I/2017, II/2017 – daca sunt disponibile, precum şi din ultima lună;

-dovada studiilor (unde este cazul, pentru sporul de 25%).

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: