Comunicate

10.02.2021 - Intervenție oficială și promptă a FSNPPC, pentru vouchere de vacanță/decontul serviciilor turistice în 2021

10.02.2021 - Intervenție oficială și promptă a FSNPPC, pentru vouchere de vacanță/decontul serviciilor turistice în 2021

FSNPPC/Nr. 263/264/265 din 10.02.2021

Se transmite electronic/fax

 

Către,

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI

  • Domnului Claudiu NÄ‚SUI, MINISTRU

FEDERAÈšIA PATRONATELOR DIN TURISMUL ROMÂNESC

  • Domnului Mohammad Murad - presedinte

AGENÈšIA NAÈšIONALÄ‚ A ASOCIAÈšIILOR DIN TURISM

  • Domnului Dumitru LUCA, preÈ™edintele Consiliului Director

 

În calitate de FederaÈ›ie sindicală cu reprezentativitate juridică la nivelul sectorului de activitate ,,Ordine Publică”, gestionat de Ministerul Afacerilor Interne - recunoscută ca atare de Tribunalul Municipiului BucureÈ™ti, SecÈ›ia Civilă -, având în componență circa 40.000 de membri - poliÈ›iÈ™ti È™i personal contractual, vă supunem atenÈ›iei o situaÈ›ie cu implicaÈ›ii comune asupra instituÈ›iilor/organizaÈ›iilor pe care le reprezentăm È™i, în ansamblu, asupra economiei naÈ›ionale:

Conform legislaÈ›iei în vigoare, în prezent, pentru personalul din familia ocupaÈ›ională Apărare, Ordine Publică È™i Securitate NaÈ›ională se decontează serviciile turistice prestate de orice structură de profil de pe teritoriul României, în limita valorică prevăzută la art. 1 alin. (2) din OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță (1.450 de lei/an).

Prin OUG emisă în ianuarie 2021, a fost luată măsura decontării serviciilor turistice, aferente anului 2020, È™i în în cursul anului curent, pentru contracararea economică a efectelor fenomenului pandemiei medicale, care a afectat global turismul È™i serviciile din domeniu.   

Având în vedere unele declaraÈ›ii recente ale factorilor guvernamentali/politici decidenÈ›i (inclusiv a preÈ™edintelui  PNL - preÈ™edinte È™i al Camerei DeputaÈ›ilor), privind posibilitatea anulării, prin Legea bugetului pentru anul 2021, a acestei măsuri cu efect economic benefic, la nivel naÈ›ional, apreciem că atât angajaÈ›ii familiei ocupaÈ›ionale Apărare, Ordine Publică È™i Securitate NaÈ›ională, cât È™i cei din mediul privat sau din alte sectoare bugetare, vor fi prejudiciaÈ›i de voucherele de vacanță sau, după caz, de posibilitatea decontării serviciilor turistice, ceea ce ar afecta în mod negativ serviciile È™i industria din sistemul HORECA.

Față de cele prezentate, ne exprimăm disponibilitatea pentru dialog È™i, în special, pentru utilizarea pârgiilor legale de care dispunem, cu toÈ›ii, în vederea  susÈ›inerii unor măsuri economice È™i fiscale cu impact pozitiv în rândul angajaÈ›ilor È™i al serviciilor turistice prestate la nivel naÈ›ional.

În considerarea celor menÈ›ionate, aÈ™teptăm, în timp rezonabil, punctul dumneavoastră de vedere.

Cu deosebită stimă și mulțumiri,

 

p.PREȘEDINTELE BIROULUI EXECUTIV FSNPPC

Marius IONESCU

Parteneri SNPPC: