Comunicate

10.02.2023 - Obligațiile angajatorului în cazul temperaturilor extreme; nerespectarea acestora constituie contravenție sau infracțiune, după caz

10.02.2023   -  Obligațiile angajatorului în cazul temperaturilor extreme;  nerespectarea acestora constituie contravenție sau infracțiune, după caz

 

 

     Conform art. 5 din OUG nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă, în perioada iernii, când se înregistrează temperaturi de - 20 grade Celsius, angajatorii trebuie să asigure următoarele măsuri minimale pentru menţinerea stării de sănătate a salariaţilor care lucrează în aer liber:

     a) distribuirea de ceai fierbinte în cantitate de 0,5-1litru/persoană/schimb;

     b) acordarea de pauze pentru refacerea capacităţii de termoreglare, scop în care se vor asigura spaţii fixe sau mobile, cu microclimat corespunzător;

     c) asigurarea echipamentului individual de protecţie.

     Angajatorii care nu pot asigura aceste condiţii, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor sau cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, după caz, vor lua următoarele măsuri:

    - reducerea duratei zilei de lucru;

    - întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuităţii activităţii în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale.

     De asemenea, modalitatea de recuperare a orelor nelucrate se va stabili tot de comun  acord cu reprezentanţii sindicatelor sau ai salariaţilor, după cum urmează:

    - prin recuperarea în următoarele 6 luni a timpului de reducere a duratei zilei de lucru sau de întrerupere colectivă a activităţii, cu menţinerea drepturilor salariale avute anterior;

    - fără recuperarea timpului de reducere a duratei zilei de lucru sau de întrerupere a activităţii, dar cu acordarea drepturilor salariale proporţional cu timpul efectiv lucrat.

    Pentru prevenirea unor îmbolnăviri determinate de munca în condiţii de temperaturi extreme, se vor lua următoarele măsuri:

    a) asigurarea de către angajator a examenului medical la angajare şi a controlului medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicaţiilor pentru munca la temperaturi crescute sau scăzute;

    b) asigurarea primului ajutor şi a transportului la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate;

    c) trecerea, după posibilităţi, în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoanele cu afecţiuni, care au contraindicaţii privind munca la temperaturi extreme.

     Nerespectarea prevederilor OUG 99/2000 de către angajatori constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, dacă faptele nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac de către organele de control ale Inspecţiei Muncii.

 

BIROUL EXECUTIV – FSNPPC

Parteneri SNPPC: