Comunicate

10.03.2022 - Solicităm acordarea banilor de haine până la dotarea completă cu noile uniforme - adresa oficială SNPPC

10.03.2022 - Solicităm acordarea banilor de haine până la dotarea completă cu noile uniforme - adresa oficială SNPPC

FSNPPC

Nr. 27/ 10.03.2022                                     

 

               Către,

  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

- Domnului Lucian-Nicolae BODE, ministru

           

În calitate de Federație reprezentativă la nivelul MAI, urmare colaborării anterioare privind elaborarea ,,HG nr. 985/2021, pentru modificarea şi completarea HG nr. 1061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti”, precum și a ,,OMAI nr. 183 din 10 decembrie 2021 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție (...), vă solicităm prorogarea termenului prevăzut pentru acordarea lunară a sumelor aferente normei anuale de echipare până la finalizarea procedurilor de achiziție și de distribuire către beneficiari a noilor uniforme.

Considerăm că modificarea actelor normative sus-menționate, în sensul celor solicitate de către noi, este necesară în contextul crizei militare actuale, de la frontierele României, precum și în situația în care procedurile și termenele privind încheierea contractelor de achiziție a noilor uniforme/echipamente nu pot fi finalizate/respectate din motive obiective.

Așteptăm răspunsul dumneavoastră la adresa de e-mail din antet.

 Cu stimă,

           

PREȘEDINTELE BIROULUI EXECUTIV FSNPPC

Vasile ZELCA

 

 

 

......................//....................

Fisiere incarcate

Parteneri SNPPC: