Comunicate

10.04.2023 - APROAPE DE START, UN NOU CONCURS DE ADMITERE ÎN ȘCOLILE M.A.I. (prima sesiune din 2023)

10.04.2023 - APROAPE DE START, UN NOU CONCURS DE ADMITERE ÎN ȘCOLILE M.A.I. (prima sesiune din 2023)

 

Așa cum informam în data de 16 martie a.c., la finalul săptămânii trecute Guvernul a adoptat HG 305/2022, care aduce o modificare importantă ,,HG nr. 632/2022 privind cifrele de școlarizare (...) în anul școlar/universitar 2022-2023”: concret, numărul de locuri pentru instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne a fost dublat, de la 2.880, la 5.760, pentru a se organiza încă o sesiune de admitere.

În scurt timp, umează să apară Ordinul MAI și Dispozițiile DGMRU aplicabile noii sesiuni de concurs, care ar trebui să demareze în perioada aprilie-mai a.c.

Informații suplimentare, în baza normelor aplicabile anterior:

(1) Probele de concurs pentru admiterea în unitățile de învățământ sunt proba de evaluare a cunoștințelor și proba de evaluare a performanței fizice și sunt evaluate cu note de la 1 la 10, în cazul probei de evaluare a cunoștințelor, și de la 5 la 10, respectiv „Nepromovat”, în cazul probei de evaluare a performanței fizice. Nota de promovare a fiecărei probe este minimum 5.

(2) Proba de evaluare a cunoștințelor, care constă într-un test grilă, pentru 90% din nota maximă prevăzută la alin. (1), cuprinde:

a) subiecte din disciplinele: limba română - 40% şi limbă străină - 15%;

b) subiecte din legislaţia specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a instituţiilor politice ale statului - 20%;

c) subiecte de educaţie civică şi cetăţenească, exerciţii de evaluare a capacităţii de analiză şi sinteză, precum şi exerciţii privind deprinderea raţionamentului logic - 15%.

(3) La punctajul obţinut în condiţiile alin. (2) la proba de evaluare a cunoştinţelor se acordă un punct din oficiu, reprezentând 10% din nota maximă prevăzută la alin. (1).

(4) Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la probele prevăzute la alin. (1).

(5) La limba străină, candidatul optează, prin cererea-tip de înscriere la concursul de admitere, pentru una din următoarele discipline: limba engleză sau limba franceză.

(6) Tematica şi bibliografia pentru proba de evaluare a cunoştinţelor se vor publica pe site-ul unității de învăţământ organizatoare.

Vom reveni cu detalii privind calendarul sesiunii și modalitățile/condițiile de recrutare și selecție a candidaților.

Fisiere incarcate

Parteneri SNPPC: