Comunicate

10.05.2019 - Solicitare adresată conducerii M.A.I., pentru interesele economico-financiare ale polițiștilor și personalului contractual. Cerem punerea în executare a celor 17 Hotărâri judecătorești definitive pe salarizare, care privesc mii de membrii SNPPC

10.05.2019 - Solicitare adresată conducerii M.A.I., pentru interesele economico-financiare ale polițiștilor și personalului contractual. Cerem punerea în executare a celor 17 Hotărâri judecătorești definitive pe salarizare, care privesc mii de membrii SNPPC

FSNPPC/ Nr. 125 din 10.05.2019

Ex. unic

Către,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Doamnei Carmen-Daniela DAN, ministrul Afacerilor Interne

În temeiul Legii dialogului social nr. 62/2011, FederaÅ£ia Sindicatelor NaÅ£ionale ale PoliÅ£iÅŸtilor ÅŸi Personalului Contractual din România, organizaÅ£ie cu reprezentativitate juridică la nivelul sectorului de activitate gestionat de către Ministerul Afacerilor Interne, vă solicită o întâlnire, în intervalul 13-15.05.2019, pentru a lua în discuÅ£ie unele drepturi economico-financiare ale membrilor noÈ™tri de sindicat, cum ar fi:

- punerea în executare, de către ordonatorii de credite din MAI, a celor 17 Hotărâri judecătoreÈ™ti definitive pronunÈ›ate de Tribunalul BucureÈ™ti, respectiv de Curtea de Apel BucureÈ™ti, dar È™i la nivelul altor instanÈ›e judecătoreÈ™ti din È›ară, în dosare colective, care cuprind cateva mii de membrii de sindicat, cărora SNPPC le-a reprezentat interesele cu privire la salarizarea la nivelul maxim al salarizării pentru funcÈ›iile publice similare;

- actualizarea cuantumului normei de hrană cuvenite poliÈ›iÈ™tilor È™i personalului contractual, similar celorlalte structuri din cadrul Sistemului NaÈ›ional de Apărare, Ordine Publică È™i Siguranță NaÈ›ională (menÈ›ionăm că este a patra solicitare scrisă pe care o facem în acest sens);

- actualizarea cuantumului normei de echipare, în raport cu evoluÈ›ia preÈ›urilor È™i rata inflaÈ›iei din ultimii ani;

- majorarea cuantumului diurnei, de la 20 lei/zi (cât prevede H.G. nr. 714 /2018), la 100 lei/zi, în raport cu preÈ›urile produselor alimentare practicate pe piaÈ›a liberă.

AÅŸteptăm răspunsul dumneavoastră în timp util ÅŸi vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate pentru soluÅ£ionarea problemelor expuse în spiritul unui dialog social constructiv!


Președinte FSNPPC

Dumitru COARNÄ‚

Parteneri SNPPC: