Comunicate

10.05.2024 - Concurs TCO, 2000 locuri - solicitare oficială SNPPC, adresată MAI

10.05.2024 - Concurs TCO, 2000 locuri - solicitare oficială SNPPC, adresată MAI

FSNPPC/Nr.102/10.05.2024

Se transmite electronic/fax                  

                              

                                 Către,

      MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

       Domnului Cătălin PREDOIU, ministru

                

    În calitate de membră a Comisiei paritare de dialog social, constituite la nivelul MAI, dar și de organizație reprezentativă la nivelul sectorului de activitate Ordine Publică, Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din România apără drepturile și promovează interesele profesionale și economico-financiare ale membrilor săi de sindicat.

    În acest context, vă supunem atenției problematica deficitului major de personal, care afectează îndeplinirea în condiții de eficență a misiunilor și sarcinilor specifice,  pe care Ministerul Afacerilor Interne le desfășoară în slujba cetățenilor și a statului.

   După cum bine cunoașteți și dumneavoastră, lipsa de personal, în special în domeniile muncii operative, dar și în structurile de suport, atinge cote alarmante, îndeosebi la structurile polițienești din mediul rural, dar și la cele din mediul urban, fapt care conduce inevitabil la diminuarea eficienței serviciului polițienesc și la suprasolicitarea fizică și psihică a personalului aflat în activitate.

    Față de cele prezentate, vă supunem atenției o posibilă soluție, pe termen scurt, în ceea ce privește diminuarea deficitului de ofițeri, având în vedere capacitatea limitată de școlarizare a Academiei de Poliție ,,A.I. Cuza”, dar și a celorlalte instituții de învățământ superior, care pregătesc ofițeri specialiști pentru nevoile structurilor de suport din MAI, soluție care apreciem că ar contribui la creșterea randamentului general al serviciului polițienesc și, de asemenea, ar constitui un argument pentru consolidarea principiul predictibilității în cariera agentului de poliție/poliție de frontieră:

    1 – organizarea, în perioada imediat următoare, a unor concursuri de trecere a aprox. 2.000 de agenți în corpul ofițerilor de poliție (din rândurile celor care îndeplinesc condițiile statutare de promovare profesională, prin TCO);

    2 identificarea unei modalități juridice de permanentizare a acestui tip de concurs, astfel încât, anual, în semestrul I, să fie organizată o sesiune care să conducă la accederea în corpul ofițerilor de poliție a celor mai competenți agenți selecționați din sursă internă.

    Asteptăm punctul dumneavoastră de vedere la adresa de e-mail din antet.

      Cu deosebită stimă,

Președintele Biroului Executiv FSNPPC

Vasile ZELCA

 

Parteneri SNPPC: