Comunicate

10.07.2018 - Am solicitat o intalnire la MAI, pentru drepturile poliţiştilor, personalului contractual, studenţilor şi elevilor

Adresa originală a fost depusă, azi, la Secretariatul General al MAI.

10.07.2018 - Am solicitat o intalnire la MAI,  pentru drepturile poliţiştilor, personalului contractual, studenţilor şi elevilor


 

Către,
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Doamnei Carmen-Daniela DAN, 
ministrul Afacerilor Interne

                                                                                                                                                                                                                                                                           Nr. 127 din 10.07.2018

 

Prin prezenta, Federaţia Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România, organizaţie cu reprezentativitate juridică, la nivel de sector de activitate, în domeniul ordinii şi siguranţei publice, vă solicită o întâlnire pentru a clarifica unele probleme care privesc drepturile profesionale şi financiare ale personalului, astfel:


1 – modalitatea de aplicare a Deciziei Curţii Constituţionale a României nr. 794/2016, art. 30-32, referitoare la excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții ale art. 3 din OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, respectiv salarizarea la nivelul maxim în plată (în acest sens, v-am transmis adresa nr. 124/06.07.2018);
2 – pentru personalul contractual: includerea zilelor de sâmbătă, duminică şi a sărbătorilor legale în perioada de concediu, în vederea decontării serviciilor turistice, conform OUG nr. 90/2017, art. 9, alin. 4;
3 – modalitatea de aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 53/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 (Statutul poliţistului), în ceea ce priveşte (de exemplu): promovarea în funcţie - art. 22, alin. 4 din Statut; stagiul de probă pentru poliţiştii care au trecut în corpul ofiţerilor şi cei care au absolvit, la frecvenţă redusă, Academia de Poliţie ,,A.I. Cuza” - art. 21, alin. 5 din Statut; situaţia poliţiştilor reîncadraţi sau transferaţi - art. 21, alin. 11 din Statut;
4 – aplicarea dispozițiilor art. 4, alin. 3 din OMAI nr. 489/2005 (teza cu „punerea la dispoziţie”) şi pct. 8.3 lit. C din O.M.A.I. nr 438/2003 privind Normele Metodologice pentru aplicarea H.G. nr. 1578/2002, întrucât sunt vătămătoare în sfera drepturilor și intereselor legitime ale personalului (în acest sens, avem adresa dvs. de răspuns nr. 133213/3/VA din 12.06.2018, pe care o ataşăm); 
5 – necesitatea abrogării, de către Ministerului Afacerilor Interne, a prevederile art. 19, lit A., alin. ultim din Anexa la OMAI nr. 136/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport, acordarea indemnizației de delegare, indemnizației de detașare și decontarea cheltuileilor de cazare polițiștilor, elevilor și studenților din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor, care prevede: ”Nu beneficiază de aceste drepturi polițiștii mutați la cerere sau care, din motive personale, își stabilesc domiciliul în altă localitate decât cea prevăzută prin ordinul de mutare.”, întrucât aceste prevederi sunt vătămătoare în sfera drepturilor și intereselor legitime ale membrilor de sindicat (în acest sens, ataşăm Procedura prealabilă înregistrată la noi cu nr. 458/10.07.2018).

Cu respect,

Președinte FSNPPC

Dumitru COARNĂ

 
Parteneri SNPPC: