Comunicate

10.07.2019 - COMUNICAT: Semnarea Acordului cu IGPF privind raporturile de serviciu ale polițiștilor și demers pentru clarificarea unui aspect de natură sindicală

10.07.2019 - COMUNICAT:  Semnarea Acordului cu IGPF privind raporturile de serviciu ale polițiștilor  și demers pentru clarificarea unui aspect de natură sindicală

Astăzi, 10 iulie 2019, la sediul IGPF, a fost semnat  ,,Acordul privind raporturile de serviciu ale poliÈ›iÈ™tilor”, document încheiat în temeiul Legii nr. 62/2011 privind dialogul social (republicată), care are valabilitate doi ani. Acordul negociat anterior a expirat în trimestrul I a.c.

 MenÈ›ionăm că organizaÈ›ia noastră sindicală are reprezentativitate juridică la nivelul PoliÈ›iei de Frontieră Române, în baza Hotărârii Tribunalului Mun. BucureÈ™ti din 20.04.2016.  

Conducerea IGPF a fost reprezentată de către comisarul È™ef de poliÈ›ie Adrian Popescu, împuternicit inspector general, alături de acesta aflându-se directoarea DirecÈ›iei Resurse Umane, chestor Ionela Roman, directorul DirecÈ›iei Control Intern, comisar-È™ef Octav Negoiță, È™i È™efa  Serviciului Juridic, comisar-È™ef Carmen Vicoleanu.

Delegația SNPPC a fost formată din președintele Dumitru Coarnă, vicepreședinții Marius Ionescu și Mihai Zlat, precum și președinții Birourilor noastre teritoriale din IGPF, Gabriel Crăciun, respectiv din cadrul structurilor PF Timiș, Viorel Popa.

Acordul-colectiv-SNPPC-IGPF reglementează: condiÈ›iile de lucru È™i folosirea fondurilor destinate îmbunătățirii acestora, programul de lucru È™i sărbătorile legale, standardele de sănătate È™i securitate în muncă, planificarea/efectuarea concediilor, regimul muncii suplimentare, formarea profesională continuă, protecÈ›ia juridică a reprezentanÈ›ilor sindicali etc.

Cu acest prilej, preÈ™edintele SNPPC/FSNPPC a abordat È™i problema conflictuală de la BRN Brăila, precizând că se impune clarificarea deplină a situaÈ›iei, dat fiind faptul că relaÈ›iile profesionale dintre conducerea unității È™i conducerea sindicatului sunt reglementate prin Legea dialogului social È™i trebuie să se deruleze într-un cadru de normalitate È™i de respect reciproc, benefic ambelor părÈ›i.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: