10.08.2018 - DEMERS  CĂTRE CURTEA CONSTITUŢIONALĂ A ROMÂNIEI, PENTRU SIGURANŢA PUBLICĂ

10.08.2018 - DEMERS CĂTRE CURTEA CONSTITUŢIONALĂ A ROMÂNIEI, PENTRU SIGURANŢA PUBLICĂ

Comunicate

FSNPPC/Nr.133

BucureÅŸti, 10.08.2018

Urmare sesizării de neconstituÅ£ionalitate a PreÅŸedintelui României din data de 27 iulie 2018, cu privire la modificările aduse de Parlament asupra art. 109 din OUG 195/2002, republicată, privind circulaÅ£ia pe drumurile publice, vă înaintăm ,,Studiul privind aducerea atingerii dreptului la viaţă ÅŸi integritate fizică prin excluderea din trafic ÅŸi diminuarea competenÅ£elor aparatelor radar”, realizat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca ÅŸi susÅ£inut de către organizaÅ£ia noastră, în solidar cu Grupul PoliÅ£iÅŸtilor Rutieri din România, document ÅŸtiinÅ£ific ce ar putea fi valorificat în aprecierea aspectelor de neconstituÅ£ionalitate ale Legii primite spre analiză din partea PreÅŸedinÅ£iei.

  Cu deosebită consideraÅ£ie,

PreÅŸedinte FSNPPC

Dumitru COARNÄ‚

Notă: scrisoarea originală a fost depusă,în cursul dimineÅ£ii de azi, la registratura CCR.

Parteneri SNPPC: