Comunicate

10.08.2021 - Continuăm negocierile cu MAI: propuneri SNPPC, în sprijinul pensionarilor militari și al personalului didactic/didactic auxiliar din instituțiile de formare profesională

10.08.2021 - Continuăm negocierile cu MAI: propuneri SNPPC, în sprijinul pensionarilor militari și al personalului didactic/didactic auxiliar din instituțiile de formare profesională

FSNPPC/Nr.353 din 10.08.2021

Se transmite electronic/fax

                                                                

                         Către,

    

         MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Domnului Aurelian PĂDURARU, SECRETAR DE STAT

 

        Urmare ședinței de dialog social din data de 05.08.2021, precum și a relațiilor de colaborare instituțională, vă transmitem două propuneri care privesc drepturile/interesele profesionale și economico-sociale ale personalului MAI:

1 - în referire la proiectul legislativ intitulat ,,HG pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 301/2012” – propunem completarea acestuia sau modificarea cadrului legislativ general - după caz, cu o prevedere care să excepteze pensionarii militari de la obținerea ,,certificatului de competențe profesionale”, în vederea angajării într-o societate comercială, specializată în pază, protecție și transport bunuri/valori, aceștia urmând să prezinte doar o adeverință, care să ateste că au avut, în perioada activității, sarcini/misiuni compatibile cu postul pentru care solicită angajarea;

2 -  modificarea cadrului legislativ, în sensul acordării sporului pentru risc și suprasolicitare  neuropsihică personalului didactic/didactic auxiliar din instituțiile de formare profesională ale MAI, pentru a încuraja rămânerea pe aceste posturi a polițiștilor și personalului contractual care le ocupă în prezent sau, după caz, pentru a le face mai atractive, în vederea ocupării, după vacantare, dat fiind faptul că funcțiile din acest sistem educațional nu sunt salarizate la un nivel corespunzător și nu  sunt solicitate de către personalul din domeniile operative, cu experiență profesională și cu abilități didactic-educaționale, care ar dori să opteze pentru o funcție în Învățământul MAI, dar renunță din cauza salarizării neadecvate.

         Asteptăm răspuns la adresa de e-mail din antet.

        Cu stimă,

PREȘEDINTELE BIROULUI EXECUTIV - FSNPPC

Marius IONESCU

Parteneri SNPPC: