Comunicate

10.11.2022 - Eliminarea incompatibilităților suplimentare pentru polițiștii judiciariști - solicitare oficială către Camera Deputaților

10.11.2022 - Eliminarea incompatibilităților suplimentare pentru polițiștii judiciariști - solicitare oficială către Camera Deputaților

FSNPPC/Nr. 175/10.11.2022 (se transmite electronic)

Către,

         CAMERA DEPUTAȚILOR

  • Domnului preşedinte, deputat Marcel CIOLACU

Spre știință:

 - Comisia juridică, de disciplină și imunități - dnei deputat Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina, președinte

 - Comisia de apărare, ordine publică și siguranță națională - dlui deputat  Leoreanu Laurenţiu-Dan, președinte

În revenire la solicitările noastre anterioare, din octombrie - 2021 și iunie - 2022, Federaţia Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România, organizaţie cu reprezentativitate juridică în Ministerul Afacerilor Interne, la nivel ,,sector de activitate Ordine Publică”, vă readuce în atenție o situație juridică neconformă, generată prin apariția OUG nr. 20/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare:

În concret, ne referim la incompatibilitatea suplimentară creată unei categorii de polițiști din Ministerul Afacerilor Interne, prin  art. 2 (4) din actul normativ sus-menționat, care stipulează: ,,Calitatea de organ de cercetare penală al poliției judiciare este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior". Învederăm faptul că prevederile art. 2 (4) din OUG nr. 20/2020 adaugă o interdicție în plus acestei categorii de polițiști, care ar trebui, în opinia noastră, să se supună exclusiv interdicțiilor prevăzute de art. 45 din Legea nr. 360/2002 privind statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare.

Considerăm că reglementarea acestei interdicții, pe lângă faptul că intră în contradicție cu prevederile art. 115 din Constituția României,  încalcă și normele de tehnică legislativă prevăzute in Legea nr. 24/2000, generând o situatie discriminatorie între organele de cercetare penală ale poliției judiciare și restul polițiștilor, sub aspectul incompatibilitatilor suplimentare prevazute pentru aceasta categorie de politisti (art. 2 alin. 4 din O.U.G nr. 20/2020), față de cele reglementate în art. 45 din Legea 360/2002,  opozabile tuturor politistilor.

Vă menționăm că, în condițiile unei salarizări precare și ale incompatibilităților impuse, funcțiile de poliție judiciară nu sunt atractive pentru ocupare, iar deficitul de personal în domeniu este substanțial. Referințe, în acest sens, puteți obține de la Ministerul  Afacerilor Interne și inspectoratele generale din subordine.

Prin urmare, vă rugăm să aveți în vedere eliminarea acestei incompatibilități, prin repunerea pe agenda Biroului permanent și a Comisiilor de raport ale Camerei Deputaților, pentru dezbatere și vot, a inițiativelor legislative PL-x nr. 161/2020 și PL-x nr. 521/2020, proiecte  care vizează organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare.

Așteptăm răspunsul dvs. la adresa de e-mail din antet.

Cu deosebită stimă,

Președintele Biroului Executiv FSNPPC

Vasile ZELCA

Parteneri SNPPC: