Comunicate

10.11.2023 - COMUNICAT - Legea privind Poliția judiciară, contestată la CCR; demersurile SNPPC, în acest sens, sunt pe deplin justificate

10.11.2023 - COMUNICAT -  Legea privind Poliția judiciară, contestată la CCR;  demersurile SNPPC, în acest sens, sunt pe deplin justificate

 

   Președintele României a sesizat CCR, ieri, 10 nov. 2023, asupra neconstituționalității Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare,  primită recent spre promulgare ( PL-x nr. 121/2020, similară OUG nr. 20/2020,  act normativ care produce deja efecte juridice, dar încă se află în Parlament, sub nr. Pl-x 161/2020).   

   Conform motivației din sesizarea Administrației prezidențiale, ,,Legea supusă controlului de constituționalitate realizează o serie de intervenții legislative asupra Legii nr. 364/2004, în sensul detalierii surselor de proveniență ale polițiștilor din poliția judiciară, care vor dobândi calitatea de organe de cercetare penală, a condițiilor pentru obținerea avizului de desemnare în poliția judiciară, stabilirii situațiilor în care poate fi retras avizul de desemnare în poliția judiciară și a procedurii aferente, respectiv reglementării situațiilor de încetare a calității de organ de cercetare penală al poliţiei judiciare.

   Reamintim faptul ca SNPPC a sesizat constant, în ultimii 3 ani, Guvernul, MAI, Parlamentul, Parchetul General  și Avocatul Poporului, cu privire la problemele generate de legea în discuție, care-i discriminează pe colegii noștri, polițiștii judiciariști, din mai multe puncte de vedere, și nici nu le asigură premisele unei salarizări raportate la interdicțiile/ incompatibilitățile impuse, la complexitatea și la riscurile profesionale zilnice.

   Sperăm că prin Decizia și Motivarea care vor fi date de către CRR, vor fi oferite argumente juridice forte pentru modificarea legislației în acord cu motivele invocate de Președinte, în sesizarea de neconstituționalitate, motive pe care și SNPPC le-a argumentat, oficial, în  ultimii ani.

   Totdodată, sperăm că vor fi eliminate incompatibilitățile impuse polițiștilor judiciariști, în plus față de Statutul polițistului, iar MAI/Guvernul vor reglementa sporul de suprasolicitare neuropsihică la nivelul maxim prevăzut în Legea nr. 153/2017, de 25%.

   Atașăm, mai jos, sesizarea oficială a CCR și câteva exemple din demersurile SNPPC:

   https://www.presidency.ro/ro/media/decrete-si-acte-oficiale/sesizare-de-neconstitutionalitate-asupra-legii-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-364-2004-privind-organizarea-si-functionarea-politiei-judiciare   

   https://www.snppc.ro/24-09-2021-solicitare-pentru-poli-ia-judiciar-acordarea-sporului-neuropsihic-n-cuantumul-prev-zut-de-lege-i-anularea-incompatibilit-ilor-impuse-prin-o-bd10721

   https://www.snppc.ro/10-11-2022-eliminarea-incompatibilit-ilor-suplimentare-pentru-poli-i-tii-judiciari-ti-solicitare-oficial-c-tre-camera-deputa-ilor-bd11062

   https://www.snppc.ro/13-09-2023-comunicat-discu-ii-la-sediul-piccj-n-interesul-poli-i-tilor-judiciari-ti-bd11276

BIROUL EXECUTIV CENTRAL SNPPC

Parteneri SNPPC: