Comunicate

11.01.2023 - Norma de echipare, majorată la valoarea reală a pieței - demers SNPPC

11.01.2023 - Norma de echipare, majorată la valoarea reală a pieței - demers SNPPC

FSNPPC/Nr. 10/10.01.2023

Se transmite electronic

Către,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Domnului Lucian BODE, ministru

 

    În calitate de Federație sindicală reprezentativă la nivelul sectorului de activitate ,,Ordine Publică”  - gestionat de Ministerul Afacerilor Interne -, recunoscută ca atare de către Tribunalul Municipiului București, organizația noastră apără drepturile și promovează interesele economico-sociale ale membrilor de sindicat – polițiști și personal contractual din cadrul MAI.

    Prin prezenta, în temeiul ,,Acordului colectiv privind raporturile de serviciu ale polițiștilor cu MAI” - document semnat și asumat de către dumneavoastră, în calitate de conducător al instituției -,  vă rugăm să aveți în vedere, pentru trim. I-2023:

       - inițierea demersurilor legislative pentru modificarea ,,OUG nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare (...) în anul 2023”, precum și a ,,HG nr. 1061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti” (republicată în 2022), în sensul actualizării cuantumului normei anuale de echipare, la valoarea de 7.500 lei.

    Considerăm că majorarea în cauză este în acord cu realitățile economice din ultimii opt ani, marcate de o inflație galopantă, dat fiind faptul că valoarea financiară a normei de echipare nu a mai fost actualizată din anul 2015.

    Rugăm răspuns, prin e-mail, la adresa din antet.

 

Cu stimă,

 

Președintele Biroului Executiv FSNPPC

Vasile ZELCA

Parteneri SNPPC: