Comunicate

11.02.2019 - COMUNICAT: Discuții aprinse la MAI privind salarizarea și alte drepturi financiare, în 2019

11.02.2019 - COMUNICAT:  Discuții aprinse la MAI privind salarizarea și alte drepturi financiare, în 2019

COMUNICAT


DiscuÈ›ii aprinse la MAI privind salarizarea È™i alte drepturi financiare, în 2019

La finalul protestelor organizate de FSNPPC, săptămâna trecută, vineri, 8 februarie, o delegaÈ›ie formată din preÈ™edintele Dumitru Coarnă, trezorierul general Claudiu Staicu È™i vicepreÈ™edintele Marius Ionescu a participat la negocieri în cadrul Comisiei de dialog social, unde s-a dezbătut proiectul OMAI privind salarizarea personalului în 2019, în prezenÈ›a reprezentanÈ›ilor conducerii Aparatului Central È™i ai DirecÈ›iilor generale cu atribuÈ›ii în acest domeniu.

Referitor la elementele componente ale salariului, începând cu ianuarie 2019, FSNPPC a susÈ›inut, ferm, următoarele amendamente:

1 - salariul de funcÈ›ie/de bază al poliÈ›iÈ™tilor/personalului contractual prevăzut pentru 2022 să fie compus din coeficientul de ierarhizare, înmulÈ›it cu valoarea de 2.500 lei (cuantumul estimat al salariului minim brut garantat în plată în 2022), la care să se aplice vechimea în progresie geometrică È™i ,,prerogativa constituÈ›ională” de 7,5%, conform art. 19 din Anexa VI a Legii 153/2017;
2 - sporul pentru munca suplimentară și majorarea pentru SDSL să se calculeze la salariul astfel rezultat, și nu la valoarea din decembrie 2018;
3 - decontarea serviciilor turistice - 1.450 lei, inclusiv în week-end pentru personalul contractual;
4 - aplicarea sporurilor permanente si pe bază de pontaj (pentru munca de noapte, condiţii grele, lucrări de excepţie, neuropsihic/judiciar etc.), a indemnizatiilor, compensatiilor, primelor și a elementelor sistemului de salarizare la valoarea sectorială din ianuarie 2019 și nu la cea din decembrie 2018;
5 - aplicarea prevederilor din corpul Legii-cadru nr. 153, retroactiv, începând cu 01.07.2017, pentru a se evita o avalanșă de procese în instanță. Am precizat că MAI era obligat să facă demersuri pentru emiterea Ordinului, conf. art. 14 din Anexa VI la Legea 153/2017 – compensaÈ›ia de risc/pericol deosebit, de până la 30%;
6 - transmiterea unei adrese către Ministerul Muncii pentru obÈ›inerea avizului È™i, ulterior, emiterea Normelor referitoare la sporul de confidenÈ›ialitate – asemănător altor familii ocupaÈ›ionale;
7 - conform art. 20 din Anexa VI, MAI are È™i obligaÈ›ia de a emite Ordin pentru stabilirea locaÈ›iilor È™i zonelor izolate ori unde atragerea personalului se face cu dificultate È™i, implicit, pentru acordarea sporului respectiv celor în cauză, nu doar a sumelor compensatorii, cu caracter tranzitoriu, în salariul de funcÈ›ie.

Urmare discuÈ›iilor purtate, MAI a admis următoarele amendamente: 
A - salariul de funcÈ›ie/de bază al poliÈ›iÈ™tilor/personalului contractual prevăzut pentru 2022 să fie compus din coeficientul de ierarhizare, înmulÈ›it cu valoarea de 2.500 lei, la care să se aplice vechimea în progresie geometrică È™i ,,prerogativa constituÈ›ională” de 7,5%; începând cu 01 ianuarie 2019 se va achita ¼ (25%) din diferenÈ›a dintre salariul de functie/de bază al poliÈ›iÈ™tilor/personalului contractual prevăzut pentru 2022, calculat conform procedurii de mai sus, È™i cel avut în decembrie 2018.
B - sporul pentru munca suplimentară - la valoarea din ianuarie 2019;
C - majorarea pentru SDSL - la valoarea din ianuarie 2019
D - decontarea serviciilor turistice - 1.450 lei.

De asemenea, a modificat programul de salarizare È™i l-a transmis unităților din subordine, pentru punere în aplicare. Din estimările FSNPPC, creÈ™terea netă, care se va resimÈ›i la salariul din luna în curs, aferent lunii ianuarie, va fi între 300 È™i 1.000 lei.

Cu acest prilej, am reiterat È™i ideea că se impune un regim juridic echitabil È™i predictibil al sistemului pensiilor militare de stat È™i ne-am exprimat nemulÈ›umirea față de actualizarea acestora, în 2019, cu numai 1,3 %, apreciind că se impune finalizarea, la Camera DeputaÈ›ilor, a iniÈ›iativei legislative votate în martie 2016, în Senat - È™i susÈ›inută de FSNPPC, cu amendamente (Pl-x nr. 82/2016) -, prin care se modifică OUG 57/2015, concomitent cu respingerea OUG 59/2017, act normativ care a prejudiciat inclusiv interesele colegilor noÈ™tri ce îndeplinesc condiÅ£iile de încetare a raporturilor de serviciu. 


BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: