11.05.2018 - Jubileu în învăţământul poliţienesc:  Şcoala Câmpina, 50 de ani de existenţă

11.05.2018 - Jubileu în învăţământul poliţienesc: Şcoala Câmpina, 50 de ani de existenţă

Comunicate
      În anul 1968, prin Ordin al ministrului Afacerilor Interne, lua fiinţă, la Câmpina, Şcoala Militară de Perfecţionare a Subofiţerilor MAI, care a debutat cu o primă serie de 500 de cursanti.
     De-a lungul celor cinci decenii de existenţă, şcoala a format peste 70 de promoţii de poliţişti. Din anul 2005, instituţia este cunoscută ca Şcoala de Agenţi de Poliţie “Vasile Lascăr” Câmpina. De numele avocatului şi deputatului liberal Vasile Lascăr este legată prima lege organică a Poliţiei, concepută după principii moderne, pornind de la realităţile şi necesităţile specifice româneşti.
     În timp, au fost construite şi amenajate spaţii moderne de învăţământ, de cazare, terenuri de sport, săli de pregătire fizică şi recuperare, blocuri alimentare adecvate şi, nu în ultimul rând, săli documentare şi laboratoare pentru toate specializările în care îşi desfăşoară activitatea agenţii de poliţie. “Standardul de pregătire profesională” a devenit documentul oficial de bază al procesului de învăţământ, derivat din standardul ocupaţional, iar noua programă şcolară reglementează competenţe pe standarde ocupaţionale, care se constituie în parametrii determinanţi ai fixării unor cerinţe didactice adecvate.
     Premergător împlinirii a 50 de ani, în premieră pentru instituţiile MAI, Şcoala a sigilat “Capsula Timpului” – o modalitate gândită pentru a conserva informaţii, mesaje şi moduri de lucru din sistemul de învăţământ promovat. S-a ales ziua de 25 martie 2016, ca moment de începere a ,,curgerii timpului”, pentru dubla sa semnificaţie: împlinirea a 194 de ani de atestare documentară a Poliţiei Române şi Sfânta sărbătoare creştin-ortodoxă „Buna Vestire”.Termenul de deschidere a capsulei este stabilit pentru 25 martie 2043, atunci când Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” va împlini 75 de ani.
     În cadrul Şcolii funcţionează şi un Birou teritorial SNPPC, care oferă suport informaţional, consiliere, asistenţă juridică şi sprijin financiar, prin Fundaţia SNPPC ,,Sf. Nicolae – ocrotitorul poliţiştilor”, în diferite situaţii, în special cele care presupun apărarea drepturilor ori promovarea intereselor, atât ale personalului instituţiei, cât şi ale elevilor.
     Cu ocazia acestei aniversări, SNPPC adresează conducerii Şcolii, corpului didactic şi didactic-auxiliar, precum şi elevilor care parcurg ciclul de formare poliţienească iniţială în cadrul acestei instituţii-etalon de învăţământ a MAI, felicitări pentru jubileul existenţial şi succes în pregătire, asigurându-i că le vom fi mereu alături!
LA MULŢI ANI!

Biroul Executiv Central

Parteneri SNPPC: