Comunicate

11.05.2022 - Noul ,,Acord colectiv privind raporturile de serviciu ale polițiștilor” a intrat în vigoare

11.05.2022 - Noul ,,Acord colectiv privind raporturile de serviciu ale polițiștilor” a intrat în vigoare

FSNPPC/11.05.2022

                   

În urma negocierilor cu MAI, a fost semnat noul ,,Acord colectiv privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special - poliţişti din Ministerul Afacerilor Interne” (disponibil pe site-ul snppc.ro, secțiunea Legislație; a se vedea atasamentul de mai jos). FSNPPC - cea mai mare organizație sindicală din MAI, reprezentativă din punct de vedere juridic, la nivelul sectorului de activitate Ordine publică -, a luat parte la negocieri, în baza Legii dialogului social nr. 62/2011.

Acordul este valabil din data de 05.05.2022 și a fost transmis, astăzi, federațiilor sindicale semnatare, MAI având obligația legală, între altele, de a-l înregistra la Ministerul Muncii, de a-l aduce la cunoștința angajatorilor/ordonatorilor de credite și de a-l afișa pe site-ul propriu, precum și pe site-urile unităților subordonate.

Principalele capitole ale Acordului cuprind: Dispoziții generale (organizarea și funcționarea organizațiilor sindicale); Constituirea și folosirea fondurilor destinate îmbunătățirii condiţiilor la locul de muncă; Securitatea și sănătatea în muncă; Programul zilnic de lucru; Perfecționarea pregătirii profesionale; Măsuri de protecție a reprezentanților sindicali etc.

Documentul în cauză este prevăzut imperativ în Legea dialogului social și constituie un fundament al activității sindicale, la nivel central și teritorial, în vederea apărării drepturilor și promovării intereselor profesionale și economico-financiare ale tuturor polițiștilor.

Biroul Executiv FSNPPC

Parteneri SNPPC: