Comunicate

11.07.2019 - Curtea Constituțională a României confirmă demersul SNPPC pentru siguranță pe drumurile publice: Poliția Rutieră poate să folosească din nou radarele din mașini neinscripționate!

11.07.2019 - Curtea Constituțională a României confirmă demersul SNPPC pentru  siguranță pe drumurile publice:  Poliția Rutieră poate să folosească din nou radarele din mașini neinscripționate!

Ieri, 10 iulie 2019, Curtea ConstituÈ›ională a decis că demersul SNPPC, de anul trecut, pentru normalitate È™i legalitate, a fost îndreptățit: cu unanimitate de voturi, plenul a stabilit că modificarea adusă Codului Rutier, prin lege, în iulie 2018, este neconstituÅ£ională È™i, drept urmare, PoliÈ›ia Rutieră va putea să utilizeze, în continuare, radarele din autovehicule neinscripÈ›ionate.  

Reamintim că, în 23 iulie 2018, am solicitat Camerei DeputaÈ›ilor (adresa SNPPC 505/1) să nu promoveze iniÈ›iativa legislativă, pentru că, cităm: ,,obligarea PoliÅ£iei Române de a utiliza doar radare presemnalizate, instalate pe autospeciale inscripÅ£ionate cu însemne distinctive, nu va diminua fenomenul contravenÅ£ional ÅŸi infracÅ£ional în domeniu, fiind de natură să aducă grave prejudicii siguranÅ£ei publice, prin creÅŸterea numărului de victime pe drumurile din Å£ara noastră. Totodată, pentru apărarea prestigiului PoliÈ›iei Române, am solicitat È™i sancÈ›ionarea disciplinară, conform  Legii nr. 96/2006 privind Statutul parlamentarilor, a unui deputat iniÈ›iator al proiectului, care a diseminat, anterior, în spaÅ£iul public (pe facebook) acuzaÅ£ii extrem de jignitoare, in corpore, la adresa colegilor noÈ™tri rutieriÈ™ti, deÅŸi opinia Grupului PoliÈ›iÈ™tilor Rutieri, contrară proiectului legislativ, a fost una responsabilă, în concordanţă chiar cu Avizul negativ al Guvernului Românei (bazat pe notele de fundamentare primite de la MAI È™i IGPR), aviz ignorat cu desăvârÈ™ire de aleÈ™i! 

În aceeaÈ™i zi, ne-am adresat în scris È™i preÈ™edintelui României (adresa SNPPC 505/23.07.2018), solicitându-i să nu promulge legea È™i să sesizeze CCR, ceea ce s-a È™i întâmplat. În paralel, am trimis CurÈ›ii ConstituÈ›ionale (adresa FSNPPC nr. 133/10.08.2018) ,,Studiul privind aducerea atingerii dreptului la viaţă ÅŸi integritate fizică prin excluderea din trafic ÅŸi diminuarea competenÅ£elor aparatelor radar”, realizat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, argumentând È™i necesitatea respingerii legii în cauză.

Considerăm că Decizia de ieri a CCR  confirmă pe deplin demersurile SNPPC pentru normalitate civică!

Pentru conformitate cu adevărul, puteți accesa linkurile următoare:

https://www.snppc.ro/23-07-2018-scrisoare-deschisa-adresata-presedintelui-romaniei-bd541

https://www.snppc.ro/07-08-2018-sesizarea-snppc-produce-efecte-r-spunsul-camerei-deputa-ilor-la-peti-ia-noastr-nr-505-23-07-2018-bd553

 

Biroul Executiv Central

Parteneri SNPPC: