Comunicate

11.10.2022 - Noua HG privind drepturile de transport, pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională a fost publicată în MO

11.10.2022 - Noua HG privind drepturile de transport, pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională a fost publicată în MO

La data de 11.10.2022 în Monitorul Oficial cu nr 985 a fost publicată Hotărârea de Guvern cu nr 1198 din 29.09.2022 prin care este reglementat dreptul de transport, pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională și a fost abrogată Hotărârea Guvernului nr. 1.292/2003 privind drepturile de transport ale polițiștilor, elevilor și studenților din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 18 noiembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 10;

Prezenta hotărâre reglementează condițiile de acordare a drepturilor de transport, pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională, prevăzute la art. 9 lit. d) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, la art. 28 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 17 din anexa nr. VI la Legeacadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru deplasarea în interes de serviciu, precum și în alte situații prevăzute în prezenta hotărâre, personalul are dreptul să călătorească cu: a) mijloace de transport public feroviar, aerian, naval sau rutier; b) mijloace de transport în comun — autobuze urbane, microbuze, tramvaie, troleibuze, trenuri de metrou și mijloace specifice de transport pe cablu; c) mijloace de transport în regim de taxi și mijloace de transport alternativ cu autoturism și conducător auto; d) mijloace de transport din înzestrarea instituțiilor de apărare, ordine publică și securitate națională; e) autovehicule/ambarcațiuni deținute legal.

 Personalul are dreptul la utilizarea gratuită a mijloacelor de transport din înzestrarea instituțiilor de apărare, ordine publică și securitate națională, cu încadrarea în drepturile de rulaj sau, după caz, de combustibil stabilite prin normative proprii, la decontarea cheltuielilor de transport sau la acordarea contravalorii transportului sub forma unei sume forfetare, în următoarele situații:

a) la deplasarea dus-întors, în interes de serviciu, în alte localități decât cea în care își are locul de muncă;

b) la deplasarea dus-întors în punctele de control pentru trecerea frontierei, aflate pe teritoriul țărilor vecine, în cadrul cărora își desfășoară activitatea, indiferent de distanță;

c) la deplasarea dus-întors, la și de la locul de muncă până la domiciliu sau reședință, dacă este încadrat în unități, subunități, formațiuni și puncte de lucru izolate;

d) la deplasarea dus-întors de la domiciliu sau reședință la locul de muncă, în afara orelor de program, în zilele nelucrătoare și de sărbători legale, în vederea executării serviciului de zi, de permanență, de pază sau de intervenție sau pentru a executa controale sau alte misiuni ori când este trimis în delegare sau detașare, în cazul când unitatea/subunitatea este situată în afara perimetrului localității de domiciliu ori de reședință, la o distanță de minimum 5 km, măsurată conform calculatorului de rute;

e) la deplasarea zilnică sau săptămânală, dus-întors de la domiciliu sau reședință la locul de muncă, când își desfășoară activitatea în unitățile și subunitățile ce execută serviciul de luptă, în cadrul obiectivelor și aeroporturilor situate în afara localităților sau în localități rurale;

f) la deplasarea dus-întors în alte localități decât cea de domiciliu sau reședință, la spitale, sanatorii, centre de refacere a capacității de efort sau similare, în vederea internării, recuperării sau stabilirii situației medico-militare, pe baza documentelor legale de trimitere sau internare, precum și în cazuri de urgențe medico-chirurgicale;

g) la deplasarea dus-întors în alte localități, pentru a participa la instructaje, cursuri de perfecționare, specializare, convocări, stagii de practică și alte forme de pregătire, organizate de instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională;

h) la deplasarea zilnică de la domiciliu sau reședință la locul de muncă și de la locul de muncă la domiciliu sau reședință, în limita a 70 km, pentru personalul mutat în interes de serviciu într-o altă localitate decât cea de domiciliu ori de reședință, căruia nu i se poate asigura locuință în localitatea în care este mutat;

i) la deplasarea săptămânală de la domiciliu sau reședință la locul de muncă și de la locul de muncă la domiciliu sau reședință, pe o distanță cuprinsă între 71 și 300 km, pentru personalul mutat în interes de serviciu într-o altă localitate decât cea de domiciliu ori de reședință;

j) la deplasarea bilunară de la domiciliu sau reședință la locul de muncă și de la locul de muncă la domiciliu sau reședință, pe o distanță mai mare de 301 km, pentru personalul mutat în interes de serviciu într-o altă localitate decât cea de domiciliu ori de reședință.

 

Personalul are dreptul să călătorească în interes de serviciu cu autovehicule deținute legal, cu aprobarea prealabilă a comandantului/șefului/directorului unității/structurii. În acest caz, personalul va primi contravaloarea a 7,5 litri de carburant la 100 km parcurși, pe baza prețului unitar/litru de carburant înscris pe bonul fiscal emis de stația de alimentare în perioada de efectuare a deplasării.

 

Personalul căruia i se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. h) are dreptul la acordarea contravalorii transportului sub forma unei sume forfetare lunare stabilită prin aplicarea procentelor, corespunzătoare distanțelor kilometrice din tabel, la salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

 

Fisiere incarcate

Parteneri SNPPC: