Comunicate

11.10.2023 - INFORMARE - Proiectul HG-ului privind chiria polițiștilor, în dezbaterea plenului CES; aria de acordare, extinsă la 70 km

11.10.2023  - INFORMARE -  Proiectul HG-ului privind chiria polițiștilor, în dezbaterea plenului CES;  aria de acordare, extinsă la 70 km

        

   Astăzi, începând cu ora 12,00, plenul Consiliului Economic și Social dezbate proiectul ,,HG pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenite poliţiştilor”, primit de la MAI, instituția inițiatoare a actului normativ.

   Proiectul HG este elaborat în baza Legi nr. 113 din 9 mai 2023 pentru modificarea şi completarea art. 31 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, lege care stipulează că aria teritorială pentru acordarea chiriei se extinde la 70 km. Prin HG se stabilesc normele metodologice de aplicare a legii, cuantumul compensaţiei şi condiţiile de compensare a ratei pentru achiziția unui imobil.  

   Proiectul HG stipulează:

   „(1) Politiștii aflați în situaţiile prevăzute la art. 31 alin.(1), alin.(11 ) şi alin.(12 ) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările şi completările ulterioare, au dreptul la o compensație lunară pentru chirie, calculată în raport cu salariul lunar corespunzător lunii pentru care se cuvine acest drept, în cuantum de: a) 50% din salariul lunar aflat în plată, dacă locuința închiriată se află în municipii, stațiuni turistice ori balneare sau în localităţi cu situaţii deosebite, dar nu mai mult decât este prevăzut în contractul de închiriere; b) 40% din salariul lunar aflat în plată, dacă locuința închiriată se află în alte localităţi decât cele prevăzute la lit. a), dar nu mai mult decât este prevăzut în contractul de închiriere”.

   În opinia noastră, prevederea de la alin. (1) trebuie sa ducă, cel târziu la finalul acestui an, la actualizarea cuantumului chiriei, nu doar la modificări fară substanță, iar Guvernul României, la propunerea MAI, prin OUG, să actualizeze cuantumul chiriei la nivelul salariului lunar în plata. Sperăm că MAI va solicita actualizarea valorii și nu va mai acorda polițiștilor, în continuare, chirii de nici 400, ca în prezent!  

   Demersurile oficiale ale SNPPC, pentru majorarea ariei și a compensației pentru chirie, au debutat în urmă cu aproape doi ani (postăm, mai jos, istoricul SNPPC în materie):

    https://www.snppc.ro/11-11-2022-legea-privind-extinderea-ariei-pentru-acordarea-chiriei-la-70-km-pe-ultima-sut-de-metri-bd11064

    https://www.snppc.ro/21-06-2022-comunicat-demersuri-pentru-extinderea-decont-rii-chiriei-p-n-la-70-km-n-jurul-locului-de-munc-bd10954

     https://www.snppc.ro/03-04-2023-extinderea-ariei-pentru-acordarea-chiriei-la-70-km-ini-iativ-snppc-aproape-de-legiferare-bd11184  

     https://www.snppc.ro/05-07-2023-som-m-mai-s-emit-normele-de-aplicare-a-decont-rii-chiriei-pe-o-arie-de-70-km-avem-lege-dar-nu-avem-norme-bd11238

 

                                                                                Birou Executiv Central - SNPPC

Parteneri SNPPC: