Comunicate

11.12.2018 - REVENDICĂRI FSNPPC privind salarizarea în 2019 şi drepturile pensionarilor militari

11.12.2018 - REVENDICĂRI  FSNPPC privind salarizarea în 2019 şi drepturile pensionarilor militari

1 – În calitate de federaţie reprezentativă, la nivel de ramură, solicităm Ministerului Afacerilor Interne să efectueze toate demersurile necesare pentru punerea în aplicare, de către Guvern, de la 1 ianuarie 2019, a prevederilor art. 38, alin. 4 din Legea-cadru  nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, iar sporurile pe bază de pontaj  (pentru munca de noapte, munca suplimentară, condiţii grele, lucrări de excepţie, spor neuropsihic/judiciar etc.) să fie calculate la noua valoare a salariului de funcţie/de bază, rezultată după aplicarea prevederilor menţionate (redăm textul de lege la care facem referire: ,,În perioada 2019-2022 se va acorda anual o creștere a salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, fiecare creștere reprezentând 1/4 din diferența dintre salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 și cel/cea din luna decembrie 2018. Creșterea respectivă și data de aplicare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat cu respectarea prevederilor art. 6 lit. h);

2 – Neadoptarea unor acte normative privind măsuri fiscal-bugetare, în anul 2019, prin care ar fi afectate atât drepturile colegilor noştri aflaţi în pragul pensionării, cât şi cele ale cadrelor militare în rezervă şi retragere (ne referim la proiectul fantomatic şi alambicat de OUG, dezbătut în spaţiul public, de câteva zile, care face trimitere la introducerea unei cote de 10% CASS, conform art. 29).

Reamintim faptul că revendicările noastre privesc mai multe aspecte din sfera drepturilor salariale şi profesionale, nefiind limitate doar la aplicarea Legii-cadru nr. 153/2017 sau la sistemul pensiilor militare de stat, şi au fost aduse la cunoştinţa MAI, ministerelor de resort, a prim-ministrului şi a Legislativului, pe parcursul anului curent, atât în scris, cât şi verbal, în cadrul şedinţelor publice de dialog social reglementate de Legea nr. 62/2011 (a se vedea inclusiv ultimele amendamente FSNPPC, cu 76%).

În situaţia în care Guvernul ne va sfida interesele, organizaţia noastră va efectua toate demersurile legale pentru organizarea unor AMPLE MIŞCĂRI DE PROTEST, alături de partenerii din ţară şi din Uniunea Europeană, inclusiv în timpul unor evenimente importante, care vor avea loc la Bucureşti şi Bruxelles, conform calendarului aferent preluării preşedinţiei UE de către România.

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: