Comunicate

12.02.2018 - Activităţile SNPPC/FSNPPC şi cheltuielile aferente, în 2017

12.02.2018 - 
Activităţile SNPPC/FSNPPC şi cheltuielile aferente, în 2017

În calitate de organizaţii cu reprezentativitate juridică, la nivel naţional, în domeniul ordinii şi siguranţei publice, FSNPPC şi SNPPC au desfăşurat, în 2017, diverse acţiuni pentru promovarea şi, mai ales, pentru apărarea intereselor profesionale / salariale ale membrilor de sindicat, dat fiind faptul că anul care a trecut a fost unul foarte dificil sub aceste aspecte.

Organizarea şi funcţionarea sindicatului, conform statutului, activitatea umanitară derulată prin Fundaţia SNPPC ,,Sfântul Nicolae - ocrotitorul poliţiştilor”, precum şi unele demersuri efectuate de Biroul Executiv Central şi de cele 74 de Birouri teritoriale SNPPC au presupus un volum mare de muncă, dar şi costuri financiare adecvate, care au fost suportate din bugetul SNPPC (constituit din cotizaţiile membrilor de sindicat). Principalele acţiuni sindicale şi cheltuielile aferente acestora au fost:

- negocieri cu angajatorii / ordonatorii de credite, întâlniri, scrisori şi petiţii către Preşedintele României, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, Camera Deputaţilor, Senat, Guvern, Avocatul Poporului, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratele Generale din cadrul MAI şi alte autorităţi decidente, pentru obţinerea unor drepturi şi aplicarea justă a unor prevederi legale cu impact direct asupra personalului;

- asistenţă juridică în procese penale, civile, cercetări administrative şi disciplinare îndreptate împotriva membrilor SNPPC, precum şi acţiuni în instanţe, la nivel central şi teritorial, pentru reprezentarea intereselor individuale sau de grup (peste 400.000 lei);

- acordarea a peste 2.000 de ajutoare umanitare, prin Fundaţia SNPPC, în valoare de peste 800.000 lei (500.000 lei - acordate de Colegiul director al Fundaţiei şi peste 300.000 lei - acordate de Birourile teritoriale, pe plan local);

- organizarea unor mitinguri şi pichetări ale Guvernului, MAI, Ministerului Muncii şi a unor Prefecturi (peste 200.000 lei);

- activităţi cultural-educative şi sportive, concursuri diverse şi acordarea unor cadouri, cu ocazia unor sărbători sau evenimente (gen Ziua Poliţiei/Poliţiei de Frontieră, Ziua Femeii, Paşte, Crăciun, Anul Nou s.a.) - în valoare de peste 1.000.000 lei;

- acordarea de agende, calendare etc. membrilor noştri de sindicat şi realizarea unor bannere, afişe, pliante / materiale promoţionale pentru participarea la mitinguri sau promovarea imaginii SNPPC – peste 400.000 lei;

- organizarea şi buna funcţionare a celor 74 de Birouri teritoriale şi a Biroului Executiv Central SNPPC (aprox. 600.000 lei);

- realizarea unor noi parteneriate sindicale (cu Fedederaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor), profesionale şi comerciale (cu VODAFONE, TELEKOM, ORANGE, Reţeaua de sănătate REGINA MARIA, MOL, LUKOIL, UNIQA ASIGURĂRI, Editura CH Beck, LA FANTANA etc.), în sprijinul membrilor noştri de sindicat şi promovarea acestora la nivel central şi teritorial;

- derularea unei activităţi constante pe linia informării publice şi apariţii în mass-media ale preşedintelui SNPPC, membrilor B.Ex.C. şi ai Birourilor teritoriale, care au susţinut interesele generale ale personalului MAI.

Precizăm că, în conformitate cu Statutul SNPPC şi rezoluţiile Congresului, cheltuielile sunt supuse unui dublu control, efectuat de conducerea SNPPC, prin preşedinte şi ceilalţi patru membri ai Biroului Executiv Central, dar şi de Comisia externă de cenzori, care verifică şi aprobă bilanţul contabil anual.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: