Comunicate

12.08.2020 - Dialog social la MAI, pe teme de interes profesional și sindical

12.08.2020    -   Dialog social la MAI, pe teme de interes profesional și sindical

 

Astăzi, ora 12,00, președintele FSNPPC, Dumitru Coarnă, în calitate de reprezentant al CNS Cartel ALFA,   participă la ședința Comisiei de dialog social, organizată la nivelul MAI.

Pe ordinea de zi a ședinței se află următoarele:

- proiectul Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circlulația pe drumurile publice;

- proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene;

- proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2020-2023, a Planului de acțiune pe perioada 2020-2021 pentru implementarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2020-2023, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului  nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naționale privind imigrația.

Cu acest prilej, președintele FSNPPC va repune în discuție necesitatea elaborării unor proceduri clare și obiective, la nivelul ordonatorilor de credite, pentru aplicarea unitară a prevederilor OUG nr. 75/2010 și ale Deciziei ICCJ nr. 51/20199.

 

 

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: