Oct. 2018 - Scrisoare adresata MAI, pentru salarizarea si drepturile aferente anului 2019

Oct. 2018 - Scrisoare adresata MAI, pentru salarizarea si drepturile aferente anului 2019

Comunicate

                                                        FSNPPC/Nr. 145  din 12.10.2018

                   

 

                                                                          Către,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Doamnei Carmen-Daniela DAN, ministrul Afacerilor Interne

În temeiul Legii dialogului social nr. 62/2011, Federaţia Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România, organizaţie cu reprezentativitate juridică, la nivelul sectorului de activitate gestionat de către Ministerul Afacerilor Interne, vă solicită o întâlnire, cât mai curând posibil, pentru a lua în discuţie unele drepturi financiare ale membrilor noştri de sindicat, aferente anului 2019, cum ar fi:

            - salarizarea poliţiştilor şi a personalului contractual, conform reglementărilor din corpul Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi a Anexelor nr. VI şi VIII;

            - acordarea voucherelor de vacanţă sau, după caz, decontul serviciilor turistice;

            - actualizarea normei de hrană şi a normei de echipare în raport cu evoluţia preţurilor şi a ratei inflaţiei;

            - aplicarea, în MAI, a Deciziei CCR  nr. 794/2016 - excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții ale art. 3 din ,,OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare”, care obligă angajatorii să acorde, retroactiv, începând cu data de 09.04.2015, toate drepturile aferente salarizării maxime în plată, prin raportare la condiţiile identice de încadrare pe funcţia publică existente în cadrul categoriei profesionale, respectiv familiei ocupaţionale.

De asemenea, FSNPPC vă solicită iniţierea demersurilor necesare, la nivelul Guvernului, pentru majorarea cu 25% a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/salariilor de bază prevăzute în Anexele nr. VI şi VIII din Legea-cadru 153/2017 (aplicabile militarilor, funcţionarilor publici cu statut special şi personalui contractual din Sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională), urmare transferului contribuţiilor de la angajator la angajat, conform prevederilor OUG. nr. 79/2017. Reamintim faptul că valorile nominale prevăzute în cele două Anexe au fost stabilite anterior deciziei Guvernului României de a efectua acest transfer, care are un efect covârşitor, prin diminuarea cu până la 25% a venitului net.

Precizăm că, în acest sens, FSNPPC şi Confederaţia sindicală ,,Cartel ALFA”, al cărei membru suntem, vor adresa o scrisoare şi premierului României.

Aşteptăm răspunsul dumneavoastră în timp util şi vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate pentru soluţionarea problemelor expuse în spiritul unui dialog social constructiv!

                     Cu  respect,

Președinte FSNPPC,

vicepreşedinte Biroul Executiv Naţional ,,Cartel ALFA”

Dumitru COARNĂ

Parteneri SNPPC: