Comunicate

13.01.2021 - Solicitare în sprijinul foștilor angajați MAI, în actualul context medico-sanitar

13.01.2021 - Solicitare în sprijinul foștilor angajați MAI, în actualul context medico-sanitar

FSNPPC/Nr.  241  din 13.01.2021

Se transmite electronic/fax

                

                                             Către,

 

            MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

    

 Domnului Lucian-Nicolae BODE, ministru

          În actualul context medico-sanitar, vă informăm asupra faptului că, STRATEGIA de vaccinare împotriva COVID-19 în România, publicată în Monitorul Oficial nr. 1171 din 3 dec. 2020, nu face nicio referire la cadrele militare în rezervă/retragere sau la foștii angajați civili din Sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, fapt pentru care, la nivelul MAI, nu s-au dispus măsuri pentru a soluționa cereri provenite din rândurile acestor categorii de persoane, cu privire la imunizare.

           Organizația noastră a primit mai multe semnale concrete referitoare la dificultățile pe care le întâmpină rezerviștii/personalul civil în relația cu Centrele medicale de diagnostic și tratament ambulatoriu sau cu Centrele medicale care funcționează la nivel teritorial, dat fiind inclusiv deficitul major de personal în cadrul acestor unități medicale.

           În context, vă adresăm solicitarea de a dispune măsuri, conform competențelor, prin intermediul Direcției Medicale și al Departamentului pentru Situații de Urgență, care colaborează nemijlocit cu Comitetul Național pentru Vacinare, astfel încât solicitările foștilor angajați ai MAI, în acest sens, să fie rezolvate în timp util, prin includerea lor pe tabelele centralizatoare care se întocmesc în vederea vaccinării.

           Cu stimă,

 

p. Președintele Biroului Executiv FSNPPC

Vicepreședinte Marius IONESCU

Parteneri SNPPC: