Comunicate

13.03.2023 - Din nou, pe teren; acum, la frontiera de Est

13.03.2023  -  Din nou, pe teren; acum, la frontiera de Est

                      

În aceste zile, suntem alături de colegii noștri din Județul Galați, care activează în structurile Poliției Naționale, Poliției de Frontieră și ale Inspectoratului General pentru Imigrări.

Fiind prezenți într-o zonă de graniță, cu activități și misiuni diverse, vrem să ne întâlnim, pe locul de serviciu, cu toți angajații MAI din acest județ, pentru a ne convinge, la cald, cum le sunt respectate drepturile și interesele profesionale, financiare și sociale. Vom bate cu pasul structuri din polițiile municipale, orășenești și rurale, vom merge la sectoarele și în punctele de trecere a frontierei, precum și la colegii noștri de la biroul județean și centrul regional al IGI.

Suntem interesați să vedem, la fața locului: cum se desfășoară dialogul social între managerii locali  și polițiștii/personalul contractual din unități și subunități; planificarea justă a activităților și organizarea programului de lucru; dacă se achită la termenele și în cuantumurile legale drepturile financiare cuvenite; numărul și frecvența orelor suplimentare efectuate, inclusiv planificarea recuperării acestora sau plata, după caz, în termenul legal; deficiențele/lipsurile pe linie logistică și efectul lor asupra eficienței misiunilor, dar și asupra sănătății și securității în muncă; starea fizică și dotarea sediilor în care lucrează polițiștii (a celor proprii și a celor primite în folosință de la administrațiile locale), dar și soluțiile unității pentru aducerea lor într-o stare corespunzătoare, în special a celor vitregite, dispuse în mediul rural; dotarea cu tehnică și echipament de intervenție, dar și de protecție fizică a personalului, în special pe timpul misiunilor operative; condițiile asigurate de unitate pentru desfășurarea pregătirii profesionale ș.a.

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL SNPPC

 Informații de background:

În mod legitim, ca întotdeauna, vom răspunde și la întrebarea firească a multora dintre colegii noștri: ,,CE FACE SINDICATUL PENTRU MINE?”

 

SNPPC - POLIȚĂ DE ASIGURARE PROFESIONALĂ ȘI JURIDICĂ

  – având calitate procesuală și reprezentativitate juridică în raporturile cu MAI, apărăm TOATE drepturile financiare și profesionale ale polițiștilor și personalului contractual, derivate din relația cu angajatorul/ordonatorul de credite; (inclusiv ale pensionarilor MAI, care au calitatea de membru SNPPC);

  – prin avocații noștri și consilierii juridici ai SNPPC, asigurăm, GRATUIT,  consiliere, asistenţă juridică şi reprezentare în relațiile litigioase cu  unitatea angajatoare/Casa Sectorială de Pensii a MAI sau, după caz, cu instanțele de judecată, privind litigiile de muncă sau alte situaţii deosebite, cum ar fi: drepturi financiare, recalculări  sporuri, salarii sau pensii, cercetări disciplinare, administrative, penale, civile etc.;

   – prin Acordurile privind raporturile colective de serviciu, încheiate cu MAI, IGPR şi IGPF, ne preocupăm pentru asigurarea şi respectarea standardelor de sănătate/securitate în muncă, a fondurilor financiar-materiale, a condiţiilor şi a programului zilnic de lucru, a pregătirii profesionale etc.;

   – prin Fundaţia SNPPC, membrii/familiile beneficiază de ajutor financiar, în diferite situaţii, cum ar fi: îmbolnăvire, vătămare în timpul serviciului, calamităţi/dezastre, deces, naştere copil;

   –  în calitate de membru activ, beneficiezi de contracte de parteneriat foarte avantajoase (disponibile pe site-ul: www.snppc.ro, pe contul nostru de facebook și pe paginile de intranet ale IGPR și IGPF rezervate SNPPC, dar și de alte avantaje.

 

Parteneri SNPPC: