Comunicate

13.06.2019 - Întâlnire cu membrii SNPPC din cadrul Clubului Sportiv Dinamo București

13.06.2019 - Întâlnire cu membrii SNPPC din cadrul Clubului Sportiv Dinamo București

În cursul acestei zile, preşedintele Dumitru Coarnă s-a întâlnit cu membrii  SNPPC din cadrul Clubului Sportiv Dinamo București.

 Subiectele  principale ale discuției au vizat:

- aplicarea unor acte normative cu impact asupra salarizării şi intervenţiile repetate ale SNPPC, la factorii decizionali din Executiv şi Legislativ, pentru intrarea anticipată în grila de salarizare, majorarea normnei de hranăp, aplicarea Deciziei CCR 794/2016 referitoare la salarizarea la nivel maxim etc.;

- organizarea și respectarea programului de lucru și a normelor de sănătate/securitate în muncă;

- acţiunile în instanţe pentru salarizarea la nivel maxim, care implică sute de procese civile, în numele a zeci de mii de membri SNPPC, foarte multe deja căştigate definitiv,  altele câștigate pe fond sau aflate în curs de derulare;

- plata muncii suplimentare, dacă orele lucrate nu au fost recuperate în 60 de zile, şi plata majorării pentru zilele lucrate în regim SDSL;

 - dotarea logistică  și mentenanţa patrimoniului, corelate cu implicaţiile negative asupra sănătăţii şi integrităţii fizice a lucrătorilor, în condițiile desfășurării activității în sedii improprii;

- asistenţa juridică a membrilor SNPPC şi asigurarea consilierii pe diferite probleme de interes, conform competențelor noastre legale;

- modificările aduse Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat şi efectele negative aferente, dar şi demersurile SNPPC, către Guvern şi Parlament, pentru corectarea acestui regim juridic;

- alte aspecte profesionale sensibile, care necesită deseori intervenţia sindicatului, pentru o soluţionare optimă.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: