13.08.2018 - Cum vor fi plătiţi cei care vor lucra în zilele de 16-17 august a.c.

13.08.2018 - Cum vor fi plătiţi cei care vor lucra în zilele de 16-17 august a.c.

Comunicate

                                                                                    SNPPC/ Nr.548 din 13.08.2018

 Către,

        MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

      DIRECŢIA GENERALĂ FINANCIARĂ

                                            Doamnei director general,

                                              comisar-şef de poliţie DIMOFTE DORINA

Având în vedere prevederile ,,HG nr. 595/02.08.2018, prin care  zilele de 16 şi 17 august a.c. sunt declarate zile libere, coroborate cu cele ale  Legii nr. 183/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2014 pentru modificarea și completarea art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, vă rugăm să ne comunicaţi modul de aplicare a reglementărilor în cauză la nivelul ordonatorilor de credite/structurilor din Ministerul Afacerilor Interne, respectiv regimul juridico-financiar al perioadei de referinţă şi modul de calcul al drepturilor salariale cuvenite personalului MAI care va fi planificat să-şi desfăşoare activitatea în intervalul respectiv, atât în serviciul normal de 8 ore/zi, cât şi în ture.

                              Cu  stimă,

                                         Președinte SNPPC

                                         Dumitru COARNĂ

Parteneri SNPPC: