Comunicate

13.10.2021 - Formulare pentru Cererea și Declarația pe propria răspundere, necesare părinților, în vederea acordării zilelor libere sau a majorării salariale de 75%, după caz

13.10.2021 - Formulare pentru Cererea și Declarația pe propria răspundere, necesare părinților, în vederea acordării zilelor libere sau a majorării salariale de 75%, după caz

FSNPPC/13.10.2021

 

Formulare pentru Cererea și Declarația pe propria răspundere, necesare părinților, pentru acordarea zilelor libere sau a majorării salariale de 75%, după caz

Urmare apariției ,,OUG nr. 110 din 2 octombrie 2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane, în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2”, a fost emis  ,,Ordinul ministrului Muncii nr. 920 din 7 octombrie 2021 pentru aprobarea modelelor CERERII şi DECLARAŢIEI PE PROPRIA RĂSPUNDERE”, prevăzute la art. 5 alin. (3) din OUG 110/2021 (vezi atașamentul pdf).

Așteptăm și emiterea Ordinului ministrului Afacerilor Interne  privind Normele specifice de acordare a majorării salariale de 75% - inclusiv retroactiv, de la apariția OUG - în cazul polițiștilor, militarilor și personalului contractual, pentru situațiile în care angajatorul nu poate acorda zile libere, dat fiind faptul că Normele trebuie puse în aplicare în regim de urgență, pentru a se asigura respectarea drepturilor și a intereselor angajaților MAI, în actualul context epidemiologic declarat de Guvern.

Cei în drept vor înainta conducerii unității Cererea și Declarația pe propria răspundere, precum și Dovada eliberată de unitatea școlară - din care trebuie să rezulte faptul că aceasta a fost închisă și copilul/copiii urmează cursurile on-line, însoțite de copii certificate naștere și căsătorie (eventual alte documente prevăzute în OUG, funcție de situațiile speciale reglementate).

 

BIROUL EXECUTIV FSNPPC

Parteneri SNPPC: