Comunicate

14.01.2020 - COMUNICAT privind reorganizarea preconizată de MAI

14.01.2020 - COMUNICAT  privind reorganizarea preconizată de MAI

 

În cursul zilei de ieri, 13 ianuarie, la sediul IGPR a avut loc o videoconferință preliminară, pe tema procesului de reorganizare structurală preconizat și anunțat public de MAI, în prezența chestorului șef de poliție Bogdan Despescu - secretar de stat, a conducerii Poliției Române, a șefilor direcțiilor/unităților centrale, a șefilor inspectoratelor județene etc.

Având în vedere că reorganizarea vizează drepturile profesionale și economico-sociale ale membrilor noștri, reprezentanții SNPPC - sindicat reprezentativ din punct de vedere juridic la nivelul Poliției Române - au solicitat participarea și au fost fost invitați la ședință, pentru consultări, atât la nivel central, cât și teritorial.

Discuțiile nu au fost concludente, deocamdată, iar ca federație și ca sindicat reprezentând drepturile/interesele a peste 40.000 de angajați ai MAI, considerăm că, în acest moment preliminar al procesului de reorganizare structurală, s-ar fi impus prezentarea unor direcții clare de lucru, studiate și concepute pe baza științei managementului organizatoric, a experienței stucturale dobândite, a nevoii (reale și justificate, nu doar clamate!) de eficientizare a serviciului public în slujba comunității și a statului.

Dealtfel, Ordinul nr. 105/2013 privind activitatea de planificare structurală şi management organizatoric în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, modificat prin OMAI nr. 140/2016, obligă la respectarea unor principii în domeniu și la întocmirea unui ,,RAPORT DE MOTIVARE privind elaborarea și modificarea structurii organizatorice (organigramei şi/sau statului de organizare)”, document despre care, la ședința de ieri, nu s-au făcut precizări clare (sau poate s-au utilizat sintagme cu un alt înțeles).

Din acest punct de vedere (susținut juridic, așa cum am precizat mai sus), apreciem, ca organizație sindicală reprezentativă, că reorganizarea Poliției Române și a structurilor MAI, anunțată generic, prin mass-media, de conducerea ministerului, trebuie:

- să fie realmente necesară și să fie fundamentată prin analize aprofundate și studii de impact pe toate planurile;

- să nu fie utilizată ca un paravan pentru alte scopuri (să nu fie materializată ,,pe repede-înainte” din motive obscure);

- să fie transparentă și să fie dezbătută real cu partenerii de dialog social, conform legii;

- ,,să pună calul înaintea căruței (să respecte norme și principii științifice);

- să nu neglijeze, cu orice preț, drepturile și interesele personalului;  

- să fie fundamentată și susținută, după caz, sub aspect financiar (bugetul fiind deja aprobat, o reorganizare de amploare este dificil de pus în practică, acum);

- să aducă plus-valoare serviciului public, cetățenilor și statului.

Considerăm că FSNPPC și SNPPC, ca entități sindicale reprezentative - statuate prin sentințe ale instanțelor judecătorești civile, abilitate de lege, la nivelul MAI, respectiv al Poliției Române și Poliției de Frontieră -, trebuie să fie partenere reale de dialog social, nu doar o prezență formală la ședințele de analiză pe care le incumbă procesul organizatoric.

Din acest punct de vedere, așteptăm cu real interes ședința anunțată, mâine, la nivelul MAI, pe aceeași temă.

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: