Comunicate

14.01.2022 - COMUNICAT: SNPPC se opune verificării persoanelor carantinate/izolate, la domiciliu, de către polițiști, în lipsa unui cadru legal adecvat

14.01.2022    -        COMUNICAT:  SNPPC se opune verificării persoanelor carantinate/izolate, la domiciliu, de către polițiști, în lipsa unui cadru legal adecvat

SNPPC/14.01.2022                   

 

COMUNICAT 

SNPPC se opune verificării persoanelor carantinate/izolate, la domiciliu, de către polițiști, în lipsa unui cadru legal adecvat

 

         Ieri, 13 ianuarie, președintele SNPPC, Vasile Zelca, a luat parte la un grup de lucru organizat de către Direcția Ordine Publică din IGPR, având ca temă clarificarea unor aspecte legate de verificarea persoanelor carantinate/izolate, la domiciliu, de către polițiști.

Premisa ședinței o reprezintă solicitările adresate, recent, MAI și structurilor Poliției Române, de către SNPPC, prin care am cerut să ni se comunice baza legală a unor măsuri dispuse în acest sens, considerând că acestea exced atribuțiilor Poliției și nu pot fi puse în practică, în contextul legislativ actual.

         Președintele SNPPC  a suținut, în esență, următoarele puncte de vedere:

           - legislația actuală este lacunară, pe acest segment, deoarece nu instituie persoanelor aflate în carantină/izolare obligația de a răspunde verificărilor efectuate, la domiciliu, de către un organ de control.

        Conform Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic persoana în cauză are doar obligația de a nu părăsi domiciliul, locaţia declarată pentru carantină/izolare sau, după caz, spaţiul special desemnat de autorităţi, fără încuviinţarea medicului sau a reprezentantului Direcţiei de Sănătate Publică. Astfel, această activitate nu are finalitate și nici eficiență, polițiștii regăsindu-se în imposibilitatea  de a putea constata și proba o eventuală abatere de natură contravențională. Mai mult decât atât, în contextul lipsei unei norme legale clare, verificările pot constitui o vulnerabilitate pentru polițiștii care desfășoară aceste activități și care pot fi acuzați de abuz în serviciu și/sau hărțuire;

            - cu ocazia efectuării verificărilor, polițiștii trebuie să procedeze la legitimarea persoanelor în cauză, însă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, această situație nu se regăsește printre cele enumerate în mod limitativ de art. 34, în care poliţistul este îndreptățit să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanei, fiind obligat să aducă la cunoștința persoanei în cauză, verbal, motivul legitimării;

            - Legea nr. 55/2020 sancționează contravențional nerespectarea măsurilor de carantină și, pe cale de consecință, în acord cu art. 15 din H.G. 34/2022, polițiștii ar trebui să aplice sancțiuni atunci când constată, cu ocazia activităților curente de menținere a ordinii și siguranței publice, că persoana aflată în carantină a încălcat această măsură și a fost depistată într-un loc public. Având în vedere aceste aspecte, activitatea de verificare la domiciliu este efectuată în afara cadrului legal și rezidă dintr-un concept ilegitim, care are la bază ”prezumția de vinovăție”.

        Precizăm că dezavuăm presiunea pe care unii ,,factori de conducere” din MAI o pun pe polițiști, impunând sarcini suplimentare cu privire la verificarea la domiciliu a persoanelor aflate în izolare/carantină, în detrimentul activităților specifice muncii de poliție. Alocarea de resurse umane, pe acest segment, coroborată cu deficitul de personal, slăbește capacitatea de acțiune în slujba comunității și a statului, misiune prevăzută la art. 2 din Legea 218/2002.

        În contextul celor prezentate mai sus, președintele SNPPC a concluzionat că activitatea desfășurată de către polițiști, pentru verificarea la domiciliu a persoanelor aflate în izolare/carantină, trebuie să înceteze imediat, întrucât nu este acoperită de proceduri legale, aceasta fiind de competența DSP-urilor.

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL - SNPPC

Parteneri SNPPC: