Comunicate

14.02.2019 - GHID privind modul de calculare a creșterii salariale aplicate de la 01.01.2019 (resimțită pe fluturașul de salariu din 14 februarie)

14.02.2019 - GHID  privind modul de calculare a creșterii salariale aplicate de la 01.01.2019  (resimțită pe fluturașul de salariu din 14 februarie)

În urmă cu două zile, am prezentat, cu titlu de exemplu, câteva simulări ale veniturilor pe care le vom încasa, astăzi, 14 februarie, când se vor acorda drepturile aferente lunii ianuarie a.c., simulări bazate pe reglementările din domeniul salarial, aplicabile în MAI. În context, am estimat că vor fi majorări variabile, cuprinse între 300 și 1.000 lei, funcție de coeficientul de încadrare, grad profesional, vechime, condiții de muncă, sporuri permanente și pe bază de pontaj, indemnizații etc.

Pentru stabilirea exactă a cuantumului majorării - ÎN CAZUL POLIȚIȘTILOR, se compară DOAR valorile salariului net (înscrise în rubrica 11 din fluturaș - ,,Rest de plată”) din luna ianuarie 2019 (cu 20 zile lucrătoare) și una dintre lunile identice din semestrul II/2018; se va ține cont, obligatoriu, de câteva elemente, care pot genera diferențe și confuzie:

- sumele de la rubricile 4 – ,,Persoane în întreținere”; 4” - ,,Alte deduceri”; 7 - ,,Total rețineri; 8 - ,,Avans CO”; 9 - ,,Plăți intermediare”; 10 - ,,Avantaje nete” trebuie să fie identice;

- nu se iau în calcul norma de hrană și norma de echipare (rubricile 12-13);

- numărul zilelor/orelor lucrate trebuie să fie același în ambele luni (atenție la concedii, învoiri, cursuri, zile libere etc.);

- cuantumurile sporurilor permanente/pe bază de pontaj (ex: SDSL, conditii grele, ore de noapte, ore suplimentare) trebuie să fie egale.

Reamintim simulările pentru polițiștii și personalul contractual (PC), funcții medii de execuție:

- PC 15 ani vechime, creșterea va fi de 350 lei rest de plată (salariul net);

- PC peste 25 de ani vechime, creștere de 400 lei rest de plată (salariul net);

- agent vechime 15 ani, creșterea va fi între 350/ 400 lei, rest de plată (salariul net);

- ofițer 15 ani vechime, creșterea va fi între 400/450 lei, rest de plată (salariul net);

(într-unele dintre cazurile sus-prezentate, dacă adaugăm sporurile, creșterea poate ajunge la suma de 700 lei, rest de plată/salariul net)

- agent gradația 3, cu 32 ore suplimentare plătite cu 175% (spor pe bază de pontaj), fără SDSL = 443 lei rest plată;

- ofițer gr. 1, cu 32 ore suplimentare plătite cu 175% (spor pe bază de pontaj), fără SDSL= 690 lei;

- agent gradație 3, fără SDSL = 349 lei rest plată; cu 50 ore SDSL = 443, cu înca 32 ore suplimentare plătite cu 175% = 484 lei rest plată;

- ofițer specialist 3, gradație 7, fără SDSL = 420 lei rest plată; cu 50 ore SDSL = 482 lei rest plată; cu înca 32 ore suplimentare plătite cu 175% = 575 lei rest plată.

(175% este sporul pentru plata muncii suplimentare efectuate și nerecuperate în natură, în termen de 60 de zile de la efectuare).

Precizăm că revendicările noastre, trimise Guvernului, MAI, Ministerelor Muncii și al Finanțelor, încă de anul trecut (a se vedea comunicatele noastre din trim III-IV și din 23 ianuarie a.c.), aveau în vedere creșteri mult mai consistente, prin intrarea anticipată în grilă, cu 75% din valoarea aferentă anului 2022, și nu cu doar ¼ din diferenţa prevăzută între 2022 și decembrie 2018, dar și prin calcularea tsporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor etc. la noua valoare rezultată.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: