Comunicate

14.03.2019 - Dezbateri utile, la adunarea generală a membrilor SNPPC din IPJ Cluj

14.03.2019 - Dezbateri utile, la adunarea generală a membrilor SNPPC din IPJ Cluj

În cursul zilei de miercuri, 13 martie, a avut loc adunarea generală a membrilor SNPPC din IPJ Cluj, în cadrul căreia s-au discutat diverse aspecte de natură sindicală È™i s-au prezentat informări la obiect referitoare la drepturile poliÈ›iÈ™tilor È™i ale personalului contractual.

Alături de membrii SNPPC È™i de delegaÈ›ii sindicali din judeÈ› au fost prezenÈ›i membrii Biroului Executiv Teritorial – preÈ™edintele Alin Pop È™i vicepreÈ™edinÈ›ii Daniel Bogdan Berende È™i Emilian Gânj, precum È™i dna avocat Iulia Kis – colaboratoare pentru soluÈ›ionarea unor litigii de muncă (în special pe problema drepturilor salariale), iar din partea Biroului Executiv Central a participat vicepreÈ™edintele Marius Ionescu, coordonatorul Departamentului Juridic al SNPPC.

PreÈ™edintele Biroului Teritorial a prezentat principalele acÈ›iuni realizate, în 2018, la nivelul organizaÈ›iei, precum È™i modul de utilizare a bugetului propriu, pentru care a primit, cu vot unanim, descărcarea de gestiune.

 Avocata Iulia Kis È™i vicepreÈ™edintele SNPPC au prezentat modul de abordare a problematicii juridice circumscrie drepturilor salariale È™i au răspuns întrebărilor adresate, cu privire la admisibilitatea cererilor de chemare în judecată pentru obÈ›inerea salarizării la nivelul maxim al funcÈ›iei publice aflate în plată. De menÈ›ionat faptul că, în prezent, la Curtea de Apel Cluj există o Hotărâre definitivă pe salarizarea la nivel maxim, care vizează un proces colectiv, pentru câteva zeci de membrii SNPPC.

În acest context, vicepreÈ™edintele Marius Ionescu a prezentat È™i demersurile SNPPC din 2018, legate de modificarea Statului poliÈ›istului, de plata chiriei È™i a transportului, precum È™i alte proiecte similare derulate sau aflate în lucru, iar preÈ™edintele Biroului Teritorial a pus în dezbatere propunerile centralizate la nivelul IPJ Cluj, cu privire la proiectul IGPR de reorganizare a PoliÈ›iei judiciare.

De asemenea, membrii de sindicat au ridicat diverse probleme, a căror soluÈ›ionare nu este de competenÈ›a IPJ Cluj, acestea urmând a fi aduse la cunoÈ™tinÈ›a conducerii PoliÈ›iei Române.

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: