Comunicate

14.03.2019 - Întâlniri cu membrii SNPPC, in Județul Timis

14.03.2019 - Întâlniri cu membrii SNPPC, in Județul Timis

Astăzi, 14 martie 2019, preÅŸedintele SNPPC - Dumitru Coarnă, secretarul general - Neculai Isache ÅŸi trezorierul general - Claudiu Staicu se află în dialog cu membrii SNPPC din IPJ TimiÈ™ È™i PoliÈ›ia de Frontieră TimiÈ™oara, în cadrul adunărilor generale periodice ale organizaÈ›iilor noastre locale.

DiscuÅ£iile vizează diverse aspecte profesionale din aria de preocupări a sindicatului, modul de aplicarea a unor acte normative din sfera drepturilor salariale, fiind prezentate demersurile repetate È™i amendamentele SNPPC, din 2017-2018, la Legea-cadru 153/2017 È™i la OUG 114/2018, principalele acte normative care reglementează salarizarea È™i alte drepturi financiare în anul curent.

 Personalul contractual a fost informat asupra demersului SNPPC din 2018 privind încadrarea în grupe de muncă mai avantajoase, date fiind mediul de lucru dificil ÅŸi riscurile profesionale asemănătoare, în multe cazuri, cu cele ale poliÅ£iÅŸtilor ÅŸi cadrelor militare.

Au suscitat interes ÅŸi discuÅ£ile referitoare la Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, modificată, în 2017, prin OUG, în mod discriminatoriu ÅŸi dezavantajos pentru familia noastră ocupaÅ£ională, fiind prezentate demersurile SNPPC pentru corectarea disfuncÅ£iilor apărute, precum È™i intervenÈ›iile scrise adresate Parlamentului, Consiliului Economic È™i Social È™i MAI, urmare recentelor iniÈ›iative legislative, care vizează creÈ™terea vârstei de pensionare È™i eliminarea pensiilor de serviciu pentru poliÈ›iÈ™ti.

Cu acest prilej, membrii SNPPC au fost asiguraÅ£i că beneficiază permanent de asistenţă, reprezentare juridică ÅŸi consiliere pe diferite probleme de interes aflate în competenÅ£a noastră de soluÅ£ionare (penale, civile, disciplinare È™i administrative), dintre care acÈ›iunile colective în instanÈ›ele de contencios adminstrativ-fiscal, pentru salarizare la nivelul maxim al funcÈ›iei publice, È™i alte drepturi de natură salarială, sunte cele mai numeroase, având deja aproximativ 25.000 de membrii SNPPC care ne-au împuternicit, prin mandat scris, să le reprezentăm interesele.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: