Comunicate

14.09.2022 - COMUNICAT - Demers SNPPC confirmat: plata normei de echipare nu va fi sistată în octombrie a.c.

14.09.2022                -                   COMUNICAT - Demers SNPPC confirmat: plata normei de echipare nu va fi sistată în octombrie a.c.

 

Urmare demersului SNPPC (a se vedea comunicatul nostru/adresa oficială din 31.08.2022), Direcția Generală Logistică din MAI ne-a informat, azi, în scris (atașăm răspunsul), că va da curs solicitării și va modifica, în timp util, ,,OMAI nr. 183 din 10 decembrie 2021 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție (...)”, adică actul normativ care prevede, în prezent, termenul de la care încetează plata acestui drept.

Pe scurt: plata normei de echipare nu va fi sistată din octombrie a.c., urmând ca suma aferentă să fie achitată, în continuare, lunar, posibil și până la finalizarea procedurilor de achiziție și de distribuire către beneficiari a noilor uniforme.

 

BIROUL EXECUTIV FSNPPC

Parteneri SNPPC: