Comunicate

14.11.2018 - Încă o nedreptate reparată de MAI, la sesizarea SNPPC: urmare a plângerii noastre prealabile, va fi revocată teza cu „punerea la dispoziție”

14.11.2018 - Încă o nedreptate reparată de MAI, la sesizarea SNPPC: urmare a plângerii noastre prealabile, va fi revocată teza cu „punerea la dispoziție”

            În cadrul şedinţei de dialog social, care va avea loc vineri, 16.11.2018, ora 13.00, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, se va lua în discuţie ,,Proiectul OMAI pentru modificarea unor acte normative din domeniul managementului resurselor umane.

            În fapt, MAI trebuie să modifice prevederi ale unor ordine interne care privesc  drepturile poliţiştilor puşi la dispoziţie (încadrarea în grupe de muncă, acordarea concediilor de odihnă/studii, învoiri plătite etc.), deoarece a admis plângerea prealabilă formulată de SNPPC, în acest sens, cu consecința revocării prevederilor art. 4 alin. (3) din OMAI nr.489/2005 (teza cu „punerea la dispoziție”) și ale pct. 8.3 lit. c) din OMI nr.438/2003 (aceiaşi teză).

            Ca urmare, în temeiul argumentelor juridice invocate de SNPPC (a se vedea Referatul de aprobare  - https://www.snppc.ro/uploads/diverse-adm/referat-aprobare-proiect-OMAI-conform-solicitarii-SNPPC.pdf -), celor aflaţi la dispoziţie le vor fi recunoscute, integral, drepturile care decurg din încadrarea pe postul respectiv, asemenea titularului postului, situaţie de care vor beneficia peste 500 de funcţionari publici cu statut special din întreg ministerul, unii dintre aceştia aflaţi în această ipostază de peste 6-7 ani, sub presiunea psihică şi financiară generată de ,,sabia lui Damocles.

            Noul OMAI prevede:

             Art. I. – Alineatul (3) al articolului 4 din Normele de încadrare a polițiștilor în condiții de muncă deosebite, speciale și alte condiții aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 489/2005* se abrogă.

            Art. II. – Alineatul (3) al articolului 3 din Ordinul ministrului de interne nr.283/2002 privind încadrarea personalului Ministerului Afacerilor Interne în condiții de muncă deosebite, speciale și alte condiții** se abrogă.

            Art. III. – Litera c) a pct. 8.3 din Normele metodologice pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr.1578/2002 privind condițiile în baza cărora polițistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii și învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament și recuperare, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr.438/2003***, își încetează aplicabilitatea în privința polițiștilor puși la dispoziție.  

            Reamintim că problema drepturilor poliţiştilor puşi la dispoziţie este în atenţia SNPPC încă din 2014, cînd ne-am luptat în instanţe şi am făcut  numeroase demersuri la MAI pentru abrogarea art. 65 alin 4 din Legea nr. 360/2002 şi a art. 65 alin. 3 din Legea nr. 284/2010.

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: