Comunicate

15.01.2019 - Clarificări pe marginea modului de aplicare a modificărilor aduse cadrului legislativ referitor la compensația pentru chirie

15.01.2019 - Clarificări pe marginea modului de aplicare  a modificărilor aduse cadrului legislativ referitor la compensația pentru chirie

Prin Legea nr. 288/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative s-a reglementat posibilitatea ca polițiștii și militarii să poată opta pentru utilizarea sumei cuvenite cu titlul de compensație pentru chirie, pentru achitarea ratei, sau a unei părți din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar.

În ceea ce ne privește, legea prevede:

- "(12)Poliţistul care îndeplineşte condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie potrivit alin. (1) şi (11) şi care contractează un credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe beneficiază de compensaţia lunară pentru chirie, pe o perioadă ce nu poate depăşi durata de derulare a creditului respectiv, pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă creditului. În această situaţie, compensaţia lunară pentru chirie se acordă în cuantumul prevăzut la alin. (1), dar nu poate depăşi rata lunară plătită pentru creditul ipotecar/imobiliar.

- (13)În situaţia prevăzută la alin. (12), compensaţia lunară pentru chirie se acordă pentru o singură locuinţă achiziţionată pe timpul carierei. Compensaţia lunară pentru chirie nu se poate acorda concomitent pentru situaţia prevăzută la alin. (1) şi (11) şi pentru situaţia prevăzută la alin. (12), caz în care poliţistul optează pentru una dintre aceste situaţii.

- (14)Pentru persoanele prevăzute la alin. (12), sumele pot fi justificate cu un contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuinţe."

Urmare numeroaselor întrebări primite, SNPPC a susținut în diversele întâlniri cu reprezentanții ministerului, clarificarea sintagmei ,,plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă creditului", având în vedere posibila interpretabilitate diferită a acesteia, în sensul includerii a întregii sume lunare pe care o achită un viitor beneficiar al unui credit.

Astfel, în suma lunară acordată, care nu poate depăși cuantumul compensației lunare pentru chirie, vor intra: suma lunară de achitat din valoarea creditului (principalul creditului), dobânda lunară și comisioane lunare de administrare – dacă e cazul, fără a se lua în calcul taxele de analiză dosar, de interogare la Biroul Credite, de instituire ipotecă, asigurări de viață și de locuință, alte comisioane din scadențar etc.

Vom reveni și cu alte detalii pe măsură ce vom clarifica și alte aspecte ale legii.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: