Comunicate

15.01.2021 SOLICITARE ADRESATĂ, ASTĂZI, PRIM-MINISTRULUI ROMÂNIEI, CU OCAZIA ȘEDINȚEI DE GUVERN, PENTRU SUPLIMENTAREA BUGETULUI MAI SI ACORDAREA DREPTURILOR CUVENITE ANGAJAȚILOR ȘI PENSIONARILOR

15.01.2021 SOLICITARE ADRESATĂ, ASTĂZI, PRIM-MINISTRULUI  ROMÂNIEI, CU OCAZIA ȘEDINȚEI DE GUVERN, PENTRU SUPLIMENTAREA BUGETULUI MAI SI ACORDAREA DREPTURILOR CUVENITE ANGAJAȚILOR ȘI PENSIONARILOR

FSNPPC/Nr.  243 din 15.01.2021

Se transmite electronic/fax

             

                         Către,

GUVERNUL ROMÂNIEI

  • Domnului Florin-Vasile CÎÈšU, Prim-ministru

 

         Domnule Prim-ministru,

       

   În calitate de organizaÈ›ie sindicală reprezentativă pentru poliÈ›iÈ™tii È™i personalul contractual din Ministerul Afacerilor Interne, vă solicităm să aveÈ›i în vedere, în cadrul È™edinÈ›ei de Guvern de astăzi, 15 ianuarie, suplimentarea bugetului MAI, pentru anul în curs, cu sume care să compenseze efectele negative ale OUG nr. 226/2020, în ceea ce priveÈ™te drepturile noastre economice.

          Suplimentarea de fonduri este necesară pentru punerea în plată a următoarelor drepturi financiare solicitate de FederaÈ›ia noastră, reprezentantă a 40.000 de angajaÈ›i din MAI:

  1. Stabilirea unei date cât mai recente, în acest an, pentru aplicarea, conf. Legii 153/2017, art. 38, alin (4), a diferenÈ›elor dintre salariul de funcÈ›ie/de bază în plată È™i cel prevăzut pentru anul 2022;
  2. Actualizarea, cu rata inflaÈ›iei, de 3,8%, a pensiilor poliÈ›iÈ™tilor/cadre militare în rezervă sau retragere, aÈ™a cum prevede Legea nr. 223 2015, dat fiind faptul că aceÈ™tia sunt singura categorie de pensionari care nu a beneficiat de majorare, în luna septembrie 2020, iar în cursul acestui an, prin OUG nr. 226/2020, acest drept a fost anulat;
  3. Actualizarea la 25% a sporului pentru risc È™i suprasolicitarea neuropsohică, pentru toÈ›i beneficiarii acestui drept, acordat în prezent poliÈ›iÈ™tilor judiciariÈ™ti, specialiÈ™tilor din structurile de investigaÈ›ii criminale, de combatere a criminalității organizate, de acÈ›iuni È™i intervenÈ›ii speciale, din centrele de arest-transfer, criminaliÈ™tilor etc.), conform  Legii-cadru 153/2017;
  4. Actualizarea normei de hrană, conform  indicilor preÈ›urilor de consum, stabiliÈ›i de INS;
  5. Acordarea unui supliment pentru risc medical (spor covid), poliÈ›iÈ™tilor din prima linie a prevenirii È™i combaterii pandemiei, în cuantum similar cu cel acordat, deja, altor  categorii profesionale;  

              Domnule Prim-ministru,

           Vă aducem la cunoÈ™tință faptul că, dacă nu veÈ›i identifica soluÈ›ii pentru ,,dezgheÈ›area” salariilor È™i a pensiilor, în acord cu reglementările anterioare emiterii OUG 226/2020, ne  rezervăm dreptul de a menÈ›ine deschis conflictul colectiv de muncă È™i de a continua protestele sindicale, pe care le-am demarat, ieri, alături de CNS Cartel ALFA, al cărui membru suntem de drept.

   

Cu stimă,

                                       p. PreÈ™edintele Biroului Executiv FSNPPC

                                         VicepreÈ™edinte Marius IONESCU

Parteneri SNPPC: