Comunicate

15.02.2022 - Solicităm MAI prorogarea termenului la care este prevăzută sistarea acordării contravalorii normei lunare pentru echipament

15.02.2022 - Solicităm MAI prorogarea termenului la care este prevăzută sistarea acordării contravalorii normei lunare pentru echipament

FSNPPC

Nr 18/ 15.02.2022                                     

 

               Către,

  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

- Domnului Lucian-Nicolae BODE, ministru

 

          În calitate de Federație reprezentativă la nivelul MAI, urmare colaborării anterioare privind elaborarea ,,HG nr. 985/2021, pentru modificarea şi completarea HG nr. 1061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti”, precum și a ,,OMAI nr. 183 din 10 decembrie 2021 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție (...), vă rugăm să analizați oportunitatea prorogării cu minimum trei luni a termenului prevăzut pentru acordarea lunară a sumelor aferente normei anuale de echipare.

         Considerăm că un astfel de demers, de modificare a actelor normative sus-menționate, în sensul celor solicitate de către noi, este absolut necesar în situația în care procedurile și termenele privind încheierea contractelor de achiziție a noilor uniforme/echipamente nu pot fi efectuate/respectate din motive obiective, caz în care prorogarea termenului de 1 aprilie 2022 este atât în beneficiul MAI/inspectoratelor generale, cât și al polițiștilor.

         Așteptăm răspunsul dumneavoastră la adresa de e-mail din antet.

        Cu stimă,

 

           

PREȘEDINTELE BIROULUI EXECUTIV FSNPPC

Vasile ZELCA

Parteneri SNPPC: