Comunicate

15.03.2019 - Discuții concrete la ITPF Timișoara, despre drepturile salariale și profesionale (in continuarea informarii de ieri)

15.03.2019 - Discuții concrete la ITPF Timișoara, despre drepturile salariale și profesionale (in continuarea informarii de ieri)

În informarea succintă, de ieri, 14 martie 2019, am prezentat principalele aspecte discutate la adunările generale periodice ale organizațiilor membrilor noștri de sindicat din Județul Timiș, unde au fost prezenți și reprezentanți ai Biroului Executiv Central al SNPPC, inclusiv președintele Dumitru Coarnă.

Cu acest prilej, delegația SNPPC a avut discuții concrete, la obiect, cu echipa managerială a ITPF Timișoara, condusă de chestorul de poliție Tiberiu Giurea, pe marginea modului de aplicare a unor reglementări juridice specifice Poliției de Frontieră, din domeniul salarial, care vizează: instituția delegării (HG nr. 714/2018), sporul de manevră, sporul de ambarcare pe ponton (cele două sporuri au reglementări interne) și concediul de odihnă (art. 28 din Legea 360/2002 și HG nr. 1578/2002).

Referitor la instituția delegării, SNPPC a susținut că timpul de deplasare de la locul de muncă al polițistului (unde este numit în funcție) la unitatea unde este delegat, precum și cel de întoarcere, de la locul delegării, la locul de muncă, trebuie considerat ca fiind ,,muncă suplimentară” și, ca atare, trebuie recuperat în natură, în termen de 60 de zile, sau trebuie plătit cu 175%.

 În ceea ce privește sporul de manevră, conducerea unității a precizat că acesta este analizat prin prisma numărului de acțiuni stabilite de șefii ierarhici (în drept să dispună manevra/manevrele) și nu prin prisma inițiativei personale a polițistului, fapt pentru care sporul în cauză va fi acordat cu respectarea întocmai a condițiilor de legalitate.

De asemenea, se vor analiza condițiile, numărul de ore, situațiile și celelalte elemente de individualizare a activității  specifice  desfășurate de personalul de pe pontoanele fluviale staționate la Dunăre, sporul de ambarcare urmând a fi acordat în funcție de îndeplinirea criteriilor din normele de reglementare.

În mod similar vor fi abordate și reglementările în materia concediului de odihnă, pentru a fi evitate interpretările diferențiate sau cele care ar putea fi defavorabile polițiștilor și personalului contractual din cadrul unității.

Totodată, SNPPC a susținut eliminarea graficelor prin care polițiștii sunt planificați în serviciul de permanență la domiciliu, dat fiind faptul că, în drept, acestă instituție juridică nu este reglementată în prezent.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: