Comunicate

15.06.2020 - SIAS, 25 DE ANI DE EXISTENȚĂ. LA MULȚI ANI, SIAS, LA MULȚI ANI, DRAGI COLEGI!

15.06.2020 - SIAS, 25 DE ANI DE EXISTENȚĂ. LA MULȚI ANI, SIAS, LA MULȚI ANI, DRAGI COLEGI!

 

La data de 15 iunie 1995, s-a luat decizia înființării, ca entitate independentă, a Serviciului pentru IntervenÈ›ii È™i AcÈ›iuni Speciale - care exista într-o altă formulă organizatorică din 1993 -, format iniÈ›ial din 63 de poliÈ›iÈ™ti, „pentru a contracara actele de violență ce aveau, de multe ori, urmări tragice” (conf. ROF). Și-a desfășurat activitatea, astfel, până în anul 2000, când a preluat È™i structura pirotehnică.

Serviciul pentru IntervenÈ›ii È™i AcÈ›iuni Speciale este, È™i în prezent, o unitate centrală a PoliÈ›iei Române, care gestionează activitatea cunoscută sub conceptul de intervenÈ›ii È™i acÈ›iuni speciale, activitate complexă prin natura amentințărilor la care este expusă, cu riscuri profesionale extreme pentru poliÈ›iÈ™tii de elită ai acestei structuri, care au devenit de multe ori È›inte sau, È™i mai dureros, chiar victime ale infractorilor.

VocaÈ›ia europeană a Serviciului pentru IntervenÈ›ii È™i AcÈ›iuni Speciale a fost consacrată în aprilie 2007 când unitatea a devenit membru cu drepturi egale a Grupului ”Atlas”, apărut ca reacÈ›ie a structurilor Uniunii Europene la valul de atentate teroriste declanÈ™at în 11 septembrie 2001 È™i a exacerbării infracÈ›iunilor comise cu violenÈ›a în spaÈ›iul european. Acest Grup reuneÈ™te 41 de formaÈ›iuni de intervenÈ›ie ale poliÈ›iilor statelor membre ale Uniunii Europene.

SIIAS are propriul sistem de selecÅ£ie ÅŸi de instruire a cadrelor ÅŸi este structurat pe criteriile de înaltă eficienţă ale unităţilor de intervenÅ£ie ÅŸi acÅ£iuni speciale membre ale Grupului „ATLAS”.

Am constatat cu toÈ›ii, întotdeauna, dar mai ales în ultima perioadă, că societatea românească are nevoie de SIAS!

LA MULÈšI ANI, SIAS, LA MULÈšI ANI, DRAGI COLEGI!

Parteneri SNPPC: