Comunicate

15 IANUARIE - ZIUA CULTURII NAŢIONALE ÎN ROMÂNIA ŞI ÎN R. MOLDOVA

15 IANUARIE  - ZIUA CULTURII  NAŢIONALE
ÎN ROMÂNIA ŞI ÎN R. MOLDOVA

Noi, românii de pe ambele maluri ale Prutului, dar şi cei de pretutindeni, sărbătorim, astăzi, Ziua Culturii Naţionale, în semn de omagiu adus personalităţii lui Mihai Eminescu şi contribuţiei literare de excepţie, pe care el a adaugat-o valorilor spirituale reprezentative pentru graniţele întregii românimi, dar şi culturii universale.

Să ne reamintim - în anul în care vom aniversa şi un secol de la Marea Unire -, că sărbătoarea Culturii Naţionale este una şi aceeaşi pentru toţi românii, graţie unor minţi luminate, care au convins legiuitorii de la Bucureşti (în 2010) şi Chişinău (în 2013) să adopte ziua naşterii inestimabilului Mihai Eminescu - 15 ianuarie - drept zi de euharistie spirituală a deplinătăţii româneşti, ca fraţi de limbă şi de neam ce suntem!

Remember:

Eminescu a fost o personalitate copleşitoare, care i-a impresionat pe contemporani prin inteligenţă, memorie, curiozitate intelectuală, cultura de nivel european, bogăţia şi farmecul limbajului. Din acest motiv, putem spune că 'fără Eminescu am fi mai altfel şi mai săraci", potrivit criticului literar Tudor Vianu.

'A vorbi de poet este ca şi cum ai striga într-o peşteră vastă ... Nu poate să ajungă vorba până la el, fără să-i supere tăcerea. Numai graiul coardelor ar putea să povestească pe harpă şi să legene, din depărtare, delicata lui singuratecă slavă' (Tudor Arghezi).

În cartea dedicată vieţii lui Mihai Eminescu, George Călinescu a scris: 'Astfel se stinse, în al optulea lustru, de viaţă cel mai mare poet pe care l-a ivit şi-l va ivi vreodată, poate, pământul românesc. Ape vor seca în albie şi peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate, şi câte o stea va veşteji pe cer în depărtări, până când acest pământ să-şi strângă toate sevele şi să le ridice în ţeava subţire a altui crin de tăria parfumurilor sale'.

,,Eminescu este românul absolut'. (Petre Ţuţea)

Biroul Executiv Central – SNPPC

Parteneri SNPPC: