Comunicate

16.02.2023 - Decizia CCR nr. 650 forțează Guvernul să restituie, prin OUG, sumele reținute ilegal pentru CASS; așteptăm și OUG de restituire a sumelor reținute, tot pe nedrept, în ultimii doi ani, din salariile prevăzute de Legea-cadru 153/2017

16.02.2023 - Decizia CCR nr. 650 forțează Guvernul să restituie, prin OUG,  sumele reținute ilegal pentru CASS; așteptăm și OUG de restituire a sumelor reținute, tot pe nedrept,  în ultimii doi ani, din salariile prevăzute de Legea-cadru 153/2017

 

În ședința de ieri, 15 februarie 2023, Guvernul a adoptat o Ordonanţă de Urgenţă privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuții de asigurări sociale de sănătate - vezi linkul atașat.

Actul normativ, valabil pentru toate sistemele de pensii din România, inclusiv cele private, stabilește modul de restituire a sumelor reținute în baza OUG nr. 130/2021, cu titlul de contribuții de asigurări sociale de sănătate (10%), persoanelor cu pensii de peste 4.000 de lei, de către casele teritoriale de pensii sau, după caz, de casele de pensii sectoriale, respectiv entitățile care plătesc venituri din pensii.

Executivul pune în acord cadrul legal cu prevederile declarate neconstituționale din OUG nr. 130/2021, prin Decizia CCR  nr. 650 din 15 decembrie 2022. Astfel, sumele reținute, cu titlul de contribuții de asigurări sociale de sănătate, de la data de 1.01.2022 până la data de 27.12.2022, inclusiv, din veniturile din pensii realizate de persoanele fizice, se restituie în tranșe lunare, în perioada 1 martie 2023 - 28 februarie 2024, după recalcularea venitului impozabil lunar, corespunzător lunilor pentru care se efectuează restituirea. Procedura de plată eșalonată se aplică și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute prin hotărârile judecătorești devenite executorii în perioada 28.12.2022-1.03.2023.

Dispozițiile se aplică în mod corespunzător și sumelor reținute din pensiile private și din pensiile facultative, pentru partea care depășește suma de 4.000 de lei. vRestituirea sumelor reținute se face, din oficiu, de către Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, precum și de către casele de pensii sectoriale și de către entitățile care plătesc venituri din pensii.

https://gov.ro/ro/print?modul=sedinte&link=informatie-de-presa-privind-actele-normative-adoptate-in-cadrul-edintei-guvernului-romaniei-din-15-februarie-2023

Parteneri SNPPC: