Comunicate

16.03.2023 - UN NOU CONCURS DE ADMITERE ÎN ȘCOLILE M.A.I., SESIUNEA APRILIE 2023

16.03.2023 - UN NOU CONCURS DE ADMITERE ÎN ȘCOLILE M.A.I.,  SESIUNEA APRILIE 2023

 

Guvernul va modifica, în scurt timp, ,,HG nr. 632/2022 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2022-2023”, astfel că, începând cu luna aprilie a.c., va demara o nouă sesiune de admitere în școlile MAI de agenți și subofițeri/maiștri militari.

Vor fi scoase la concurs, în total, tot 2.880 de locuri, ca la ultima sesiune, dintre care: 1.640 la Poliţie; 240 la Poliţie de Frontieră; 700 la Jandarmi; 300 la Pompieri/Protecție civilă (vezi foto atașată mai sus).

(1) Probele de concurs pentru admiterea în unitățile de învățământ sunt proba de evaluare a cunoștințelor și proba de evaluare a performanței fizice și sunt evaluate cu note de la 1 la 10, în cazul probei de evaluare a cunoștințelor, și de la 5 la 10, respectiv „Nepromovat”, în cazul probei de evaluare a performanței fizice. Nota de promovare a fiecărei probe este minimum 5.

(2) Proba de evaluare a cunoștințelor, care constă într-un test grilă, pentru 90% din nota maximă prevăzută la alin. (1), cuprinde:

a) subiecte din disciplinele: limba română - 40% şi limbă străină - 15%;

b) subiecte din legislaţia specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a instituţiilor politice ale statului - 20%;

c) subiecte de educaţie civică şi cetăţenească, exerciţii de evaluare a capacităţii de analiză şi sinteză, precum şi exerciţii privind deprinderea raţionamentului logic - 15%.

(3) La punctajul obţinut în condiţiile alin. (2) la proba de evaluare a cunoştinţelor se acordă un punct din oficiu, reprezentând 10% din nota maximă prevăzută la alin. (1).

(4) Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la probele prevăzute la alin. (1).

(5) La limba străină, candidatul optează, prin cererea-tip de înscriere la concursul de admitere, pentru una din următoarele discipline: limba engleză sau limba franceză.

(6) Tematica şi bibliografia pentru proba de evaluare a cunoştinţelor se vor publica pe site-ul unității de învăţământ organizatoare.

Vom reveni cu detalii privind calendarul sesiunii și alte documente necesare în etapa premergătoare admiterii, pentru recrutarea și selecția candidaților.

Parteneri SNPPC: